2017-2018 10. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı

………………………   LİSESİ 201..-201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I.  SINAVI

 

  1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’ , yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız.(10×1=10 Puan)

……1. Konjugasyonla üreme canlılarda çeşitliliğe yol açmaz

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

……2.Mayoz bölünme ile eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının nesilden nesile sabit olarak geçmesi sağlanır.

……3.Sperm hücresi baş,boyun ve kuyruk kısmından oluşur.

……4. LTH (Lüteotropik hormon) dişilerde doğumdan sonra süt salgılanmasını sağlar.

……5.Sitokinez hayvan ve bitki hücrelerinde farklı şekillerde gerçekleşir.

……6.Hücre bölünürken kromozomlardaki anormallikler mitozun anafaz evresinde belirlenir.

……7.Mayoz II nin interfazında kromozomlar eşlenir.

……8..Paramesyum hem eşeyli hemde eşeysiz üreme gerçekleştirir.

……9.Bölünme denetimini kaybederek sürekli bölünen hücrelere kanser hücreleri denir.

…..10.Canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça,rejenerasyon yeteneği artar.

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. ( 10×3 =30Puan )
  2. Mitoz bölünme bir hücreli ökaryot canlılarda………………………..sağlar.

2.Mayoz bölünmenin ………………………evresinde………………………yan yana gelerek oluşturduğu dört kromatitli yapıya………………….denir.

3.Eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip etmesine döl değişimi veya…………………….denir.

4.Hücrenin bölünmeden önce bölünme için geçirdiği hazırlık evresi………………………….olarak ifade edilir.

5.Mayoz bölünmede bir hücrenin bölünmesiyle haploit  kromozomlu …………………hücre oluşur.

6.Döllenme sonucu meydana gelen hücreye……………………..denir.

7.Sperm ana hücresinden spermlerin oluşması olayına………………………….denir.

8.Dişi üreme sisteminde ……………………….embriyonun(bebeğin) geliştiği kısımdır.

  1. Folikülün gelişmesini,yumurta üretimini……………………………hormonu sağlar.
  2. Eşlenmiş kromozomların parça değişimine ………………………….denir.

 

C-Çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.( 5×4 =20Puan )

1 Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4                 B ) 6                      C) 8              D) 16              E)32

2-. . Erkek üreme hücresini dişi üreme hücresinden farklı yapan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı olması                                       B) Sitoplazmasının olması                C) Çekirdeğinin olması
D) Küçük ve hareketli olması                         E)Mayoz sonucu oluşması

3 Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
A) 23             B) 36             C) 46                  D) 48              E) 1

4– Bir ağaçtan koparılan iki dal, farklı ortamlarda yetiştirildiğinde, oluşan yeni ağaçların boylarının birbirinden farklı oldugu görülmüştür.
Bu durumun ortaya çıkması,
I. ortamların sıcaklığının farklı olması,
II. ortamlara gelen ışık şiddetinin farklı olması,
III. koparılan dalların kalıtsal materyallerinin farklı olması
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

  1. A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) I, II ve III

 

C-Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.( 10×4 =40Puan )

1-Mitoz bölünme ile mayoz bölünme arasındaki farkları yazınız.

2-Partenogenezle üremeyi anlatınız.

3- Kanser hücrelerinin oluşumunu ve özelliklerini anlatınız.

4-  Mitoz bölünme ve evrelerini kısaca anlatınız.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-almanca-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 9. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-almanca-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 11. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-12-sinif-almanca-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 12. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı[/button]


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.