2014-2015 Tarih 12. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

12. sınıf çağdaş türk tarihi  2. dönem 1. yazılı 2014-2015
12. sınıf çağdaş türk tarihi 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
1) Muhammed Ali’nin Vietnam savaşına bakışı ve dünya siyasetine etkisini yazınız?
C–1)Muhammed Ali Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanının elinden alınması ve hapis cezasına çarptırılması pahasına Vietnam Savaşına katılmayı reddeder. Böylece bir yandan Amerika’nın büyük bir kesiminin nefret ve düşmanlığına maruz kalırken öte yandan da siyasi arenada genç siyah Amerikalılar ve liberaller arasında bir kahraman haline gelir.
2) Vietnam savası kimler arasında olmuştur?
C–2) Vietnam Savaşı 2.dünya savaşından sonra kuzey ve güney Vietnam olarak ikiye bölünen Vietnam’da SSCB ve Çin’in kuzey, ABD’nin de güney Vietnam’ın yanında savaşa girmesiyle cereyan etmiştir
3) ABD ve SSCB ile ilgili 1988 sonrasında yumuşama döneminde ne tur faaliyetler yapılmıştır.
C–3) ABD ile SSBC arasında silahlanma arasında durdurulması ve orta menzilli nükleer silahların imha edilmesi antlaşmasının imzalanması, SSCB’nin Afganistan’dan çekilmesi, İran-Irak savaşında ateşkesin sağlanması mevcut yumuşamayı daha da ileriye götürmüştür.
4) F. Castro Küba’ya komünist rejimi nasıl getirmiştir?
C–4) F.Castro 1943’te Amerikalıların desteğiyle iktidara gelmiş ve 1944 yılına kadar iktidarda kalmıştır.1953’te ihtilalcilerin başına geçen F.Castro tutuklanmış sonra serbest bırakılmıştır. 1956’da Küba’ya geçerek Turquino dağının yakınlarında gerilla kampı kurmuş ve gerilla savaşını başlatmıştır. İktidarı ele geçiren Castro ilk anda komünist rejimini getireceğini halktan gizlemiş idareye tam hakim olduktan sonra bu rejimi uygulamaya başlamıştır.
5) Keşmir sorunu nedir? Kısaca açıklayınız
C–5) Keşmir Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürükleyen bir sorundur. Bu güne kadar iki ülke de askeri gücünün önemli bir kısmını Keşmir üzerindeki kontrolü arttırmak için harcadı. Hindistan’a karşı başlatılan mücadele süresince 60 binin üzerinde Keşmirli hayatını kaybetti. Keşmir halkının öncelikli talebi Hindistan’ın halen bölgede bulunan askerlerine kötü muamele işkence tecavüz gibi insan hakları ihlallerini durdurmaları yönünde direktif vermesidir.
6) SALT II antlaşmasının amacı nedir?
C–6)Salt–2 antlaşmasının amacı nükleer silahsızlanmayı sağlamaktır. Ancak Amerikan Kongresi tarafından onaylanmayınca yürürlüğe konulamamıştır.
7) Afganistan’ı hangi devlet niçin işgal etmiştir? Dünya devletlerinin işgale bakısını yazınız
C–7) Afganistan’ı SSCB işgal etmiştir. Sovyet uydusu sosyalist ülkeler hariç hiçbir devlet bu işgali desteklememiştir.
8) Bandung konferansında hangi ülkeler nerede toplanmıştır? Toplanma amacını yazınız?
C–8) 20 Asya ve Afrika ülkesi Endonezya’nın Bandung kentinde toplanmışlardır. Konferansa katılan ülkeler Batılı devletlerin Asya’ya ilişkin aldıkları kararlarda kendilerine danışmamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir.
9) Üçüncü blok ülkeleri ve amaçlarını yazınız?
C–9)Yugoslavya, Hindistan, Pakistan, Cezayir, Libya, Sri Lanka, Mısır, Endonezya, Küba, Kolombiya, Venezuela, Güney Afrika, İran, Malezya ve bir süreliğine Çin bulunmaktaydı. Hareketin amacı emperyalizme sömürgeciliğe ırkçılığa her türden yabancı saldırısına işgale baskıya müdahaleye ve büyük güçlere karşı mücadeledir.
10) CAMP DAVİD antlaşması nasıl neticelenmiştir?
C–10) 17 Eylül 1978 tarihinde imzalanan Camp David anlaşması İsrail işgal devletiyle Arap dünyası arasında uzlaşma sürecinin kapısını açan ilk anlaşma niteliği taşımaktadır. Bu anlaşmanın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 13 Eylül 1993 tarihinde FKÖ, Oslo İlkeler Anlaşmasını imzalayarak işgalci Siyonist devleti resmen tanıdı. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra Ürdün Akabe anlaşmasını imzalayarak o da işgal devletini resmen tanıdı ve onunla diplomatik ilişkileri fiilen başlattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.