2016-2017 İngilizce İlçe Zümresi

 

2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SAVAŞTEPE İLÇESİ
İNGİLİZCE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞI.
Tutanak No : 1
Tarihi : 10/09/2017
Yer : Ali Şuuri Ortaokulu
Saat : 10:00
T. Katılanlar :

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2,10,43sayılı maddelerinin okunması.
3-2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması.
4-İngilizce derslerinin amaçları ve Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri ve metot tespiti.
5-M.E. B ilköğretim kurumları yeni yönetmelikte yapılan değişiklikler.
6-İngilizce dersinde başarıyı artıracak yenilikler ve yöntemler
ve öğretmenler arası iletişimin sağlanması.
7-Sınav tarihlerinin belirlenmesi, Ölçme ve Değerlendirme:
a-) Yazılı sınavlar.
b-) Proje Ödevleri.
8-Yeni programların incelenmesi
9-Dilekler ve temenniler.

GÜNDEMİN ELE ALINMASI:

1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının başarılı geçmesi dilekleri ile Zümre Başkanı ……. tarafından toplantı açıldı. Yapılan yoklama sonucu İlçedeki tüm İngilizce öğretmenlerinin toplantıda bulunduğu gözlendi

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen İlköğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi.

3-Atatürk inkılap ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

4- Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri görüşüldü. 31.05.2006 tarih 26184 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi 2347 sayılı İngilizce öğretim programı ve öğretimi Yönetmeliğini ……… ………. okudu. Dil Öğretiminde dört temel dil becerisinin (Reading, (OKUMA) Listening,(DİNLEME) Speaking,(konuşma) ve Writing (Yazma)) geliştirilmesi esası tartışıldı. Sayın ……………….4 ve 5. sınıflarda önemli olan yöntemin Grammer öğretme değil, kendisinin de daha önce denemiş olduğu TPR metodunun doğru olduğunu önerdi. Bu metotta öğretmen adeta bir sanatçı gibi rol yapacak ve sınıfın doğal atmosferini kullanacak, öğrenciler de aktif olarak öğrenime katılacaklardır Öneri benimsendi. ………….Okulu İngilizce Öğretmeni sayın……….. söz alarak.”Öğrenciler arasında seviye farkı olduğunu ve bu yüzden günlük ve yıllık planların buna göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

…………….Okulu Öğretmeni ……………. Söz alarak: Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri de bu anlayışı öngörüyor. Böylece öğretim, öğrencinin ihtiyacına dönük ve fonksiyonel bir nitelik kazanmış oluyor. Ayrıca öğrencilerimizin sınıfta sürekli İngilizce konuşmaları bize neyi ne kadar öğretmiş olduğumuzu gözleme ve yapılan yanlışları düzeltme imkânını da verir.

 

Devamı için Tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.