2014-2015 Hayat Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı 3. Sınıf

Hayat Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı 3. Sınıf 2014-2015
Hayat Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı 3. Sınıf 2014-2015

 

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ SINAVI

 
1. Okulların açıldığı hafta aşağıdaki kutlama etkinliklerinden hangisi yapılır?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

A) İlköğretim Haftası
B) Hayvanları Koruma Günü
C) Dünya Çocuk Günü

 

2. İlköğretim Haftasında aşağıdakilerden hangisi anlatılamaz?

A) Okul çevresinin güzelliği
B) Okul ve okumanın önemi
C) Okumayanların bilgisiz ve cahil kalacağı

 

 

3. Okula hazırlıklı geldiğimizde kendimizi nasıl hissederiz?

A) mutlu B) huzursuz C) heyecanlı

 

 

4. Arkadaş seçerken, oyun arkadaşı seçerken onların ne gibi özelliklere sahip olmasını istersiniz?
*Yukarıdaki soruya hangi seçenekteki yanıt uymaz?

A) Saygılı olması
B) Oyunlarda mızıkçılık yapması
C) Sorunlara çözüm üretici olması

 
5. Çantamızı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini dikkate alırız?

A) Sevdiğimiz renkler
B) Ödevlerimizi
C) Haftalık ders programı

 

 

6. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde dikkat edeceğimiz durumlar aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Arkadaşlarımızın eşyalarını kullanmadan önce izin almalıyız.
B) Arkadaşlarımızın hatalarını kendilerine söylememeliyiz.
C) Arkadaşlarımıza karşı kibar ve saygılı olmalıyız.

 

 

7. Öğretmenimizle iyi bir iletişim kurabilmek için dikkat edeceğimiz davranış aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Söz hakkı almadan konuşabiliriz.
B) Öğretmenimizle konuşurken veya ders anlatırken göz teması kurmalıyız.
C) Öğretmenimizle yolda karşılaştığımızda görmezden gelebiliriz.

 
8. Aşağıdakilerden hangisi Matematik dersinin araçlarından biri olamaz?

A) Pergel B) Raket C) Gönye

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir?

A) Boyumuz
B) Gözümüzün rengi
C)Okuduğumuz sınıf

 

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Derse hazırlıklı gelmeliyiz.
B) Derse başladıktan sonra gereçlerimizi hazırlamalıyız.
C) Sessizce yerimize oturup öğretmeni beklemeliyiz.

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi nezaket ifadelerinden değildir?
A) Günaydınlar
B) Silgi ver!
C) Arkadaşım iyi misin?

 

12. Bir sorunla karşılaştığımızda izlememiz gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemen karamsarlığa kapılmalıyız.
B) Çözüm yolu aramalıyız.
C) Sorun yokmuş gibi davranmalıyız.

 

 

13. Ülkemizde ilkokul kaç yıldır?
A) Sekiz yıl
B) Dört yıl
C) Beş yıl

 
14. Baran, arkadaşı yere düştüğünde onun yanına giderek ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Sizce Baran’ın bu davranışı nasıl adlandırılır?
A) Baran bencildir.
B) Baran hoşgörülüdür.
C) Baran yardımseverdir.

 
15. Aşağıdakilerden doğru olanı D, yanlış olanı Y ile işaretleyiniz.
( ) Öğretmenimiz ders anlatırken parmak kaldırıp sözünü kesebiliriz.
( ) Etkili bir iletişim için göz teması kurmalıyız.
( ) Arkadaşlarımızla yolda karşılaştığımızda görmezden gelmemeliyiz.
( ) Tartışan iki arkadaşımızı dinlemeden, sevdiğimiz arkadaşımızın haklı olduğunu söylemeliyiz.

 

 

16. Aşağıdakilerden doğru olanı D, yanlış olanı Y ile işaretleyiniz.
( ) Arkadaşlarımızla tartışırken onların sözünü keserek konuşmalarına izin vermemeliyiz.
( ) Karşımızdakini etkilemek için ses tonumuzu yükseltmeliyiz.
( ) İsek ve ihtiyaçlarımızı ifade ederken şartları ve karşımızdakinin durumunu da dikkate almalıyız.
( ) Aile içinde ihtiyaçlarımızı söylerken ısrarcı olmalıyız.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi okulumuzdaki demokratik uygulamalardandır. Önündeki kutulara ( + ) işareti koyarak belirtiniz.
( ) Sınıf başkanlığı için seçim yapılması.
( ) Farklı düşünenlerle arkadaşlık yapılmaması.
( ) Kantinde alışveriş yaparken sıraya girilmesi.
( ) Söz alıp konuşan arkadaşın sözünün kesilmesi.
( ) Fiziksel ve kişisel özellikleri farlı olanlara saygı duyulmaması.
( ) Grup çalışmalarında veya oyunlarda arkadaş seçerken cinsiyet ayrımı yapılmaması.
( ) Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirmeyen arkadaşımızı uyarmadan öğretmene şikayet edilmesi.
( ) İki arkadaş arasında çıkan sorunun şiddet kullanarak çözülmesi.
( ) Varsa engelli arkadaşlarımızı engellerinden dolayı oyuna alınmaması.
( ) Oyuna katılmak isteyen arkadaşımıza, ‘Sen bizimle oynayamazsın!’ diye söylenmesi.

 

 

18. Okulumuzun tarihi hakkında araştırma yaparken hangi soruları sorarsınız? En az üç tanesini yazınız.
a)
b)
c)

 
19. 29 Ekim’de niçin bayram yapıyoruz? Kısaca yazınız.

 

 

20. Sınıfımızın krokisini aşağıya çiziniz. Krokide sınıftaki yerinizi işaretleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir