2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

lise 3 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 3 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

 1. A) Aşağıdaki İfadeler doğru ise D yanlış ise Y Harfi Yazınız.

 (    )1)Mekanik sindirim sonucu oluşan ürünler hücre

zarından geçebilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

(    ) 2) Böcekçil bitkiler hücre dışı sindirim yapabilir.

(    ) 3) Otçul memelilerin bağırsakları, oransal olarak

etçil memelilerden daha uzundur.

(    ) 4) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.

(    ) 5) Karaciğer kapı toplardamarı, karaciğere kan

getiren damardan biridir.

 (    )6) Pepsin asidik pH da etkili bir enzimdir.

 (    )7) Pankreas iç ve dış salgı yapabilen karma bir

bezdir.

 (    ) 8) Havanın nemi arttıkça, terleme hızı da artar.

 (    ) 9) Balıklarda kalp, bir kulakçık ve bir karıncık

olmak üzere iki odacıklıdır.

 (    )10) Omurgalıların hiçbirinde açık dolaşıma

rastlanmaz.

 1. B) Boşluklara doğru kelimeleri yazınız.
 • …………… kapalı iletim demetlerine sahip bitkilerde kambiyum bulunmaz.
 • Bitkilerde suyun taşınmasında en önemli faktör ………… …………..
 • Odun borularında …………… ve ………….. taşınır.
 • Odun ve soymuk demetlerinin birlikte oluşturduğu yapılara ……… …………
 • Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen canlılara ………… ………… canlılar denir.
 • Sindirimde görevli safranın üretildiği organ ……………
 • Büyük besinlerin, fiziksel olaylarla daha küçük moleküllere parçalanmasına …………… sindirim denir.
 • Ağızda sindirimde görev yapan ……, ……….. ve ………. ………
 • Geviş getiren otçul memelilerde mide; ………., …………., ……………. ve ……….. olmak üzere dört kısımdan oluşur.
 • ………… proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
 1. C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
 • İnsan sindirim sisteminde HCl nereden salgılanır?

 

 • Mide özsuyunda hangi maddeler bulunur?

 

 • Onikiparmak bağırsağı sindirim sisteminin neresinde bulunur?

 

 • Karaciğerin görevlerinden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • Kolesistokinin hormonu nereden salgılanır? hangi organı etkiler?

 

 • Bitkilerde terleme hızına etki eden çevresel faktörlerden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • Terleme ve damlama olaylarını karşılaştırınız.

 

 

 • Açık dolaşım nedir? Görüldüğü canlılardan bir örnek veriniz.

 

 

 • Stoma hücrelerinin açılmasını sağlayan etkenlerden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • İnsanda dolaşım sistemi kaç bölümde incelenir? İsimlerini yazınız.

 

 1. D) Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
 • Aşağıdaki canlıların hangisinde hücre dışı sindirime rastlanmaz?
 1. A) Böcekçil bitki B) Amip C) İnsan
 2. D) Saprofit bakteri E) Arı

2) Aşağıdakilerden hangisi mide tarafından

    salgılanan bir madde değildir?

 1. A) HCl B) Amilaz C) Mukus
 2. D) Pepsinojen E) Rennin

3) Pankreastan salgılanan enzimler aşağıdaki

     organik moleküllerden hangisinin sindirimini

sağlayamaz?

 1. A) Nişasta B) Yağ C) Pepton
 2. D) DNA E) Aminoasit

4) İnce bağırsakta emilip kana geçen maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 1. A) Glikoz B) Aminoasit C) Gliserol    
 2. D) Su E) Vitamin

5) Aşağıdaki canlılardan hangisi tek açıklıklı sindirim kanalına sahiptir?

 1. A) Toprak solucanı B) Sülük C) Planarya
 2. D) Serçe E) Kelebek

6) Karaciğer, aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?

 1. A) Safra üretimi B) Sindirim enzimi üretimi
 2. C) Alyuvar üretimi D) Üre Sentezi
 3. E) Kan proteinlerinin sentezi

7) İnsanda besinler monomerlerine kadar parçalanırken sindirim organlarından salgılanan aşağıdaki moleküllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

 1. A) Pityalin B) Gastrin C) Pepsin
 2. D) Tripsin E) Laktaz

8) Bitkilerin topraktan su almasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kütikila B) Stoma C) Emici tüy
 2. D) Diken E) Kaliptra

9) Aşağıdaki canlılardan hangisinin kalbinde sadece kirli kan bulunur?

 1. A) Kefal  B) Kurbağa       C) Timsah  
 2. D) Serçe E) Ayı

10) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde ksilem ve floem madde taşınmasında görev almaz?

 1. A) Çam B) Gül        C)  Buğday
 2. D) Eğreltiotu E) Karayosunu

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir