2013-2014 Biyoloji 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………. LİSESİ  12. SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV   www.tumdersler.net

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

A) Genotip     B) Fenotip  C) Kalıtım    D) Melez     E) Saf Döl

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs  genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

A) 128     B) 64    C)32   D) 16   E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) çekiniklik     B) baskınlık        C) çok alellik       D) eksik baskınlık    E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

A) %50      B) %25    C) %0      D) %100      E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genlerde ayrılmama   B) gonozomlarda ayrılmama  C) otozomlarda ayrılmama

D) genlerde mutasyon      E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyasyon      B) Modifikasyon     C) Mutasyon   D) Konjugasyon     E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

A) Radyasyon     B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..)  C) pH değişiklikleri

D) Sıcaklık          E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda  X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili    II-Xeroderma pigmentosum  III- Yapışık parmaklılık    IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa  VI-Kulak kıllılığı

 

A) I-II-III          B) II-III-IV         C) II-IV       D) III-V-VI           E) II-V

 

SORU.9:Aşağıdaki  yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

I-                   Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür

II-                Erkek çocuklar renk körü ise anne  mutlaka renk körlüğü geni taşır.

III-             Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.

IV-             Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

 

A) I-II   B) I-III    C) II-III-IV       D) III-IV     E) I-II-III-IV

 

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) X Y                  B) X Y              C) X Y                  D) X Y                E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

A) ATGG          B) ATTA            C) ATUG       D) GGGG        E) GCTA

 

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

 

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

 

SORU.14: Nokta mutasyonu ile  hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu  kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve

doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı  Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile  ………………………

……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

 

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir