2013-2014 Biyoloji 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………. LİSESİ  12. SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV   www.tumdersler.net

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

A) Genotip     B) Fenotip  C) Kalıtım    D) Melez     E) Saf Döl

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs  genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

A) 128     B) 64    C)32   D) 16   E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) çekiniklik     B) baskınlık        C) çok alellik       D) eksik baskınlık    E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

A) %50      B) %25    C) %0      D) %100      E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genlerde ayrılmama   B) gonozomlarda ayrılmama  C) otozomlarda ayrılmama

D) genlerde mutasyon      E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyasyon      B) Modifikasyon     C) Mutasyon   D) Konjugasyon     E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

A) Radyasyon     B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..)  C) pH değişiklikleri

D) Sıcaklık          E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda  X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili    II-Xeroderma pigmentosum  III- Yapışık parmaklılık    IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa  VI-Kulak kıllılığı

 

A) I-II-III          B) II-III-IV         C) II-IV       D) III-V-VI           E) II-V

 

SORU.9:Aşağıdaki  yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

I-                   Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür

II-                Erkek çocuklar renk körü ise anne  mutlaka renk körlüğü geni taşır.

III-             Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.

IV-             Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

 

A) I-II   B) I-III    C) II-III-IV       D) III-IV     E) I-II-III-IV

 

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) X Y                  B) X Y              C) X Y                  D) X Y                E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

A) ATGG          B) ATTA            C) ATUG       D) GGGG        E) GCTA

 

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

 

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

 

SORU.14: Nokta mutasyonu ile  hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu  kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve

doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı  Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile  ………………………

……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

 

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir