2. Sınıf Türkçe Kazanımları

2019-2020 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI

(2017-2018 yılında05/08/2015 tarihli ve 71 sayılı kararlı müfredat kazanımları uygulanacak)
05/08/2015 tarihli ve 71 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1 ve 5. sınıflarda; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması (17.07.2017 sayılı karar)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

T2.1. SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.

T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder.

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

Başkalarını dinleme, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma vb.

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

Olayları oluş sırasına göre anlatması sağlanır.

T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

Masallar veya metinlerle birlikte resimler vb. görselleri kullanarak bir olayı, düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar. T2.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.8. Dinlediklerinde ve izlediklerinde gerçek unsurları ve hayal unsurlarını ayırt eder. T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

T2.1.11. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.

T2.1.12. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.

T2.1.13. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

T2.1.14. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.

T2.1.15. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.

 

T2.2. OKUMA

Anlama

T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar. T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder. T2.2.5.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Bir işin yapılmasında işlem basamaklarının açıklanması sağlanır.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Önemli noktalara (büyük harfle yazılı, renkli, altı çizili, koyu vb) ve alt başlıklara dikkat etmesi sağlanır.

T2.2.8. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için başlıklar, sözlük ve içindekiler gibi ögeleri bilir ve kullanır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

Akıcı Okuma

T2.2.11. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.15. Bir diyaloğu kahramanları canlandırarak okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

 

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

 

T2.3.YAZMA

T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

T2.3.7. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eder.

T2.3.8. Duygu ve düşüncelerini ifade ederken uygun bağlama ögelerini kullanır.

ör.: ve, veya, çünkü vb.

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.