2-4-8 ile Zihinden Çarpma 3. Sınıf Matematik

5×2 6×4 12:2 12:4 9×8 56:8
=10 =24 =6 =3 =72 =7
2×2 3×4 4:2 48:4 6×8 96:8
=4 =12 =2 =12 =48 =12
4×2 12×4 24:2 36:4 8×8 16:8
=8 =48 =12 =9 =64 =2
3×2 4×4 18:2 20:4 12×8 88:8
=6 =16 =9 =5 =96 =11
6×2 8×4 10:2 28:4 7×8 24:8
=12 =32 =5 =7 =56 =3
11×2 5×4 6:2 40:4 10×8 72:8
22 =20 =3 =10 =80 =9
9×2 2×4 16:2 32:4 2×8 48:8
=18 =8 =8 =8 =16 =6
7×2 11×4 8:2 24:4 3×8 32:8
=14 =44 =4 =6 =24 =4
10×2 9×4 22:2 44:4 11×8 64:8
=20 =36 =11 =11 =88 =8
8×2 10×4 20:2 16:4 5×8 40:8
=16 =40 =10 =4 =40 =5
12×2 7×4 14:2 8:4 4×8 80:8
=24 =28 =7 =2 =32 =10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir