1876 Darbesi’ne kadar Osmanlı’da padişahların değişmesine neden olan isyanların sebepleri nelerdir?

1876 Darbesi’ne kadar Osmanlı’da padişahların değişmesine neden olan isyanların sebepleri nelerdir?

 

Devletin duraklamaya ve gerilemeye başladığı süreçte, halkın içinde çeşitli isyanlar patlak vermişti. Bu isyanların 18. yüzyıl sonlarına kadar genellikle ekonomik şartların kötüleşmesi üzerine çıktığını görmekteyiz. Sadece 18. yüzyılı değil bütün dünya tarihini etkileyen, çağ açıp kapayan Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesiyle beraber isyanların niteliğinin milliyetçi amaçlara da kaydığını görmekteyiz. İmparatorluğun içinde bulunan farklı milletlerden insanlar, kendi kendilerini yönetmeleri gerektiği fikrine kapılıp bu doğrultuda isyan ettiler. Bu isyanlarda da genelde yabancı devletlerin desteğini görüp dolduruşuna geldiler. Bütün isyanlara baktığımızda her şeye rağmen bir hanedan değişikliği amacı, talebi güdülen isyanlar olmamıştır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

İsyancıların böyle bir istekleri yoktur. Kendileri sadece ekonomik şartların iyileştirilmesi yönünde yahut özerklik, bağımsızlık gibi taleplerini dillendirmek için isyana teşebbüs etmişlerdir. Yine de isyanların bir sonucu olarak, zaman zaman devlet adamları zaman zaman da devleti yöneten padişahlar görevlerinden bazen isteyerek bazen de zorla ayrılmak durumunda kalmışlardır. İsyanlardan ötürü ölen devlet adamları hatta padişahlar bile bulunmaktadır. Osmanlı Devleti güç kaybettikçe, padişahların tahtı bırakma sebebinin gittikçe doğal yollardan uzaklaştığını görmekteyiz. Bir vefat sonrası gerçekleşen değişimden ziyade, padişahlar isyanlar sonucu tahtı kendi istekleriyle ya da zorla terk etmek zorunda kalmışlardı bazen kimisi de darbe yoluyla tahttan uzaklaştırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.