1830 İhtilallerinde hangi fikir akımları etkili olmuştur?

1830 İhtilallerinde hangi fikir akımları etkili olmuştur?

Avrupa’yı derinden etkileyen 1830 İhtilallerinde Fransız İhtilali ile birlikte yayılmaya başlamış olan liberalizm ve milliyetçilik olmuştur. İhtilallerin başladığı Fransa , Belçika, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde bu fikir akımının getirdiği özgürlük isteği galip gelmiş ve liberal anlayıştan bulunan hükümetler iktidara gelmiştir. Bu ihtilallerin liberal yönü ağır bassa da İtalya ve Polonya gibi ülkelerde bağımsızlık hareketleri ortaya çıkmıştı. Bağımsızlık istekleri zor kullanarak bastırılsa da 1830 İhtilallerinde milliyetçilik akımı da önemli bir yer tutmuştur. İlke olarak özgürlüğü savunan liberalizm, bir çok düşünce sisteminin başlangıcı oluşturmuştur. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” cümlesiyle de özetlenebilecek olan bu fikir akımını sadece tek bir alanda sınırlamak mümkün değildir. Gerek siyasi gerek ekonomik gerek sosyal olarak çeşitli alanlarda kendine yer edinmiştir. Bireysel özgürlük ve bireyci anlayış bu fikir akımının temel değerlerindendir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Özgür bireylerden oluşan özgür bir toplum anlayışını savunmaktadır. Kişilerin, tercihlerini dışarıdan etkilenmeden kendi iradesiyle seçmesi gerektiğini öğütler. Liberal anlayış, çoğulculuğu savunur. Görüş farklılığı olmasına rağmen birlikte yaşamanın mümkün olduğunu belirtir. Bunun zor kullanmadan ve hoşgörü ortamıyla gerçekleşeceğini belirtir. Her birey kendinden sorumludur. Liberal görüşü destekleyenlerin başlıca savunduğu kavramlara bakacak olursak; serbest ticaret, çöğulcu demokrasi, seküler devlet, özel mülkiyet kavramlarının yanında ifade, inanç ve basın özgürlüğünü de savunmaktadır. Aydınlanma Çağı filozofları ve o dönemde yaşayan iktisatçılar arasında yayılınca liberalizm anlayışı siyasal bir nitelik kazandı. Mutlak monarşi ve devlet dini gibi bireysel hakları kısıtlayıcı kavramlara karşı çıktılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.