12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1- Rusya’da gerçekleşen 1917 Bolşevik Devrimi’nin ortaya çıkmasının ve başarılı olmasının nedenlerini açıklayınız.
2- Fransa’nın I.Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu üzerinde uyguladığı politikaları açıklayınız.
3-Milletler Cemiyeti’nin kuruluş amacını ve bu cemiyetin iki savaş arasında ki etkisini açıklayınız.
4- Hitler’in dış politikasının esaslarını açıklayınız.
5- Türkiye’nin,1923-1939 yılları arasında dış politikada karşılaştığı sorunların neler olduğunu kısaca açıklayınız.
6-Türkiye’nin Doğu ve Batı sınırlarını iki savaş arasında ki dönemde nasıl güvenceye aldığını açıklayınız.
7- II.Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında, Mihver devletlerinin politikalarının nasıl etkili olduğunu açıklayınız.
8- II.Dünya Savaşı’na ABD nasıl katılmıştır ve bu durum savaşın gidişatını ne şekilde etkilemiştir?
9- Aşağıda ki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz.(D veya Y)
( )Irak,I.Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız mandası olmuştur.
( )İspanya’da Faşist politikaları Mussolini uygulamıştır.
( )II.Dünya Savaşı’nın başında SSCB ve Almanya saldırmazlık antlaşması imzalamışlardır.
( )Fransa, Barbarossa Harekatı ile işgalden kurtarılmıştır.
( )II.Dünya Savaşı Almanya’nın Çekoslovakya topraklarına saldırmasıyla başlamıştır.
( )Stalingrad Savunması,II.Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirmiştir.
( )ABD, II.Dünya Savaşı’na girmeden önce İngiltere ile Atlantik Sözleşmesi’ni imzalamıştır .
( )Potsdam Konferansı’nda alınan kararla Almanya’da Nazi partisinin varlığı sona erdirilecekti.
( )Atom bombaları Tokyo ve Berlin’e atılmıştır.
( )Yalta Konferansı sonrasında dünyada iki blok oluşmuştur.
10- ABD açısından, II.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendiriniz.
NOT:Her soru 10 puan ve sınav süresi 40 dakikadır.

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-tarih-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-tarih-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-tarih-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.