12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı
2014-2015 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı

 

SORULAR

1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan)

a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P)

b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un    …………………. adlı eseridir.(2+2=4 P)

c) Hikayede yapı öğeleri; olay , ………………, ………………… ve zamandır.(2+2=4 P)

d)Memduh Şevket ESENDAL   ………………   tarzı hikayenin temsilcisidir.(3  P)

 

 

SİNAĞRİT BABA

“Cehennem Nişanı’nda beş sandaldık.Güzel bir ocak akşamı.Hava lodos.Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış.Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan, geniş ,ölü dalgalar…Sandallar ağır ağır sallanıyor,oltalar bekliyor ,insanlar susuyor…

Otuz sekiz kulaç suyun altındaki derin sessizliğe,dibindeki dallı budaklı kayaların arasına yedi rengin en koyusu siner mi şimdi? Sinağrit Baba döner mi avdan?Pırıl pırıl, eleğimsağma rengi pullarıyla ağır ağır,muhteşem,bir İlk Çağ kralı gibi zengin ,cömert,asil ve zalim,mantosu ile dolaşır mı kim bilir?Altını ,zümrüdü,incisi,mercanı,sedefi lacivertliğin içinde yanıp yanıp sönen sarayını özlemiş,acele  mi ediyordur?

Sinağrit Baba ömründe hiç konuşmamış,ömrü boyunca evlenmemiş,ömrü boyunca yalnız yaşamıştır.Onun kovuğundaki zümrüt pencereden ne facialar seyretmiştir.Sinağrit Baba,ne oltalar koparmıştır.

Bu akşam kimin oltasını seçmeli de artık bitirmeli bu yorucu ömrü.Daha her yeri pırıl pırılken, mantosu sırtında iken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü.Sonra hesapta bir gün pis bir “Vatos”un-bir sırtı renksiz,yapışkan ve parazitli bir canavarın- dişine bir tarafını kaptırmak var.İyisi mi muhteşem bir sofraya kurulmalı, bir zaferle dolu ömrün sonunu, başka dünyada yaşayan  bir akıllı  mahluka kendini teslim etmeli.

 

 1. a) Hikâye çeşitlerini yazarak yukarıdaki metnin hangi hikâye türünün özelliklerini taşıdığını yazınız(5+5=10 P)

 

3.Yukarıdaki metin hangi anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır? (10p.)

 

 1. Yukarıdaki metindeki altı çizili tamlamaların türünü yazınız. (5*2=10 p)

 

 1. Yukarıdaki metinde hangi anlatım türleri ağır basmaktadır? (10 p.)

 

 1.    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.( 10 puan)
 2. a)   Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön plandadır. ( )
 3. b)    Romanlarda mekan tek bir yer olabildiği gibi birden fazla yer de olabilir. ( )
 4.      c) Beydaba, Aisopos ve La Fontaine’i fabl türünün önemli temsilcileri arasında sayabiliriz. ( )
 5.     d)     Açıklık bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı ifade etmesi, kolayca anlaşılabilmesidir. ( )
 6. e)    Sanat metinlerinde dil kesinlik taşır, yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez ( )
 7. Misafirsin bu hanede ey gönül,

Umduğunla değil,bulduğunla gül.

Hane sahibi ne isterse o olur,

Ne kimseye sitem eyle ne de üzül.

 

a)Yukarıdaki şiirde geçen altı çizili sözcüklerin türü nedir.?( 5  Puan)

 

 1.   b)  Metnin temasını yazınız?(5 Puan)

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarının sebebini yazınız?(2*5=10 Puan)

 

a)Hiçbir çaresi olmayan ölümcül bir hastalığa yakalanması onu çok üzdü.

 

 1. b) Okullara yeni üniversite bitiren öğretmenlerin atanmasıyla öğretmen açığı büyük ölçüde kapandı.

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, zarf, zamir bir arada kullanılmıştır? (5 P)

 1. A) Soğuk kışın etkisiyle çeşmelerin suyu donmuştu.
  B) Trenin düdük sesi çok uzaklardan duyulabiliyordu.
  C) Görevliler havuzdaki suyu boşaltarak havuzu temizlediler.
  D) Küçük çocukların eğitiminde en büyük görev kendi ailelerine düşer.
  E) Öğrencilerin çoğu koridorda dünkü sınavın sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

10.Çayönü kazısında ortaya çıkarılan buluntular insanlığın ,avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçiş aşamasını göstermektedir.Bu cümlede altı çizili sözcükleri kök ve eklerine ayırarak yapısına göre çeşidini yazınız.(10 p)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.