12. Sınıf Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
EKSTREM DOĞA OLAYLARI
Ekstrem Doğa Olayları
Astronomi Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
Meteoroloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
Jeoloji ve Jeomorfoloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ
Doğa ve Değişim
Küresel İklim Değişimi
Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
Küresel İklim Değişimi ile Mücadele

BEŞERÎ SİSTEMLER
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
Sao Paulo
Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
Geleceğin Dünyası
Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği
Şehir ve Yerleşme
Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik
Geleceğin Ekonomisi
Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
Yapay Zekâ
Uzay Madenciliği

TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
İşlevsel Yönetim Bölgeleri
İşlevsel Hizmet Bölgeleri
İşlevsel İstatistik Bölgeleri

İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
Doğu Anadolu Projesi (DAP)
Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
Konya Ovası Projesi (KOP)
HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Doğal Faktörler
Beşerî Faktörler
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Kara Yolları
Demir Yolları
Hava Yolları
Deniz Yollları
Boru Hatları
KÜRESEL TİCARET
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
Ticaretin Gelişimi
Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
TÜRKİYE TURİZMİ
Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye’nin Kültürel Mirası
Somut Kültürel Miras
Somut Olmayan Kültürel Miras
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye’nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
JEOPOLİTİK KONUM
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ölçme ve Değerlendirme
2.BÖLÜM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergâhları ve Etkileri
Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
Enerji Koridoru Türkiye
Çatışma Bölgeleri
Sınır Aşan Sular Sorunu
Barış Üzerine

ÇEVRE ve TOPLUM
ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Doğal Çevrenin Sınırlılığı 197
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 199
Çevre Politikaları 202
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 203
Yeni Zelenda’nın Çevre Politikası 203
Kosta Rika’nın Çevre Politikası 204
Zimbave’nin çevre Politikası 204
İsveç’in Çevre Politikası 205
Güney Kore’nin Çevre Politikası 206
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler 206
Çevresel Örgütler 207
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 208
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya Konuları

10. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.