12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

12. sınıf çağdaş türk tarihi 2. dönem 2. yazılı 2014-2015
12. sınıf çağdaş türk tarihi 2. dönem 2. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

1. 6. Bağlantısızlar grubu aşağıdaki konferansların hangisinde kurulmuştur?
a) 1946 Kahire konferansı b) 1943 Tahran konferansı
c) 1955 Bandung konferansı d) 1960 Delhi konferansı
e) 1968 Paris konferansı
7. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye’deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?
a) Kırsaldan kente göç başladı
b) Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı
c) Sendikal faaliyetler arttı
d) Gecekondulaşma sayısı arttı
e) Toplumda tüketicilik arttı
8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Varşova Paktına üye değildir?
a) Bulgaristan b) Yugoslavya c) Çekoslovakya
d) Romanya e) Polonya

 

Tıkla tamamını indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.