12. Sınıf Biyoloji Performans Ödevi İçin Konular

1. Karaciğerin sindirim sistemi ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması.
2. Pankreasın sindirim kanalı ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması.
3. Dengesiz beslenmenin neden olabileceği sindirim sistemi hastalıklarının araştırılması.
4. Sigaranın akciğerler ve dolaşım sistemi üzerine olumsuz etkilerinin araştırılıp sunulması.
5. Bağışıklık sisteminin alerjenlere verdiği tepki ve baskılandığı durumların araştırılması,güncel örneklerin verilmesi.
6. İnsanda endokrin bez salgılarının(hormonların) ve görevlerinin tablo şeklinde hazırlanıp sunulması.
7. Canlıların embriolojik,biyokimyasal,anatomik ve genetik yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların evrimin açıklanmasına katkılarının araştırılması ve örneklerin verilmesi.
8. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik,sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
9. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
10. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
11. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin araştırılması.
12. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların araştırılması,çözüm önerilerinin getirilmesi.
13. Yakın çevrede tahrip edildiğini düşündükleri bir alanın rehabilitasyonu ile ilgili bir projenin geliştirilmesi.
14. Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
15. Hayvanlarda davranışlara etki eden çevresel ve genetik faktörlerin belirlenip sunulması.
16. İnsanda duyu organlarından birinin araştırılıp sunulması.
17. Boşaltım sisteminin endokrin sistemle olan ilişkisinin araştırılması,sunulması.
18. İnsanda büyük ve küçük kan dolaşımının şema ile gösterilmesi.
19. İnsanda besin maddelerinin sindirim kanalındaki hareketi,parçalanması ve emilimini şekil-şema ile açıklama.
20. Kan ve organ bağışının öneminin araştırılması ve sunulması.
21. Ayrıca öğrenciler müfredat konuları içinde istedikleri herhangi bir konuyu da ödev olarak alabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.