11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1-İlk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Türklerde veraset sistemi
B) Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C) Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D) Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E) Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri

2- “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A) Taht kavgalarının engellenmesi
B) Ülke bütünlüğünün korunması
C) Sınırların denetim altında tutulması
D) Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E) Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması

I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması
3- Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
A) I – II B) I – III C) II – III
D) II – IV E) III – IV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.