11. Sınıf Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ
BİYOÇEŞİTLİLİK
EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI
ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜLERİ
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Madde Döngüleri
SU EKOSİSTEMLERİ

BEŞERÎ SİSTEMLER
NÜFUS POLİTİKALARI
ÜLKELERİN NÜFUS POLİTİKALARI
TÜRKİYE’DE NÜFUS POLİTİKALARI VE BU POLİTİKALARIN ETKİLERİ
Türkiye’de Nüfus Politikaları
Türkiye Nüfusunun Geleceği
YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE DEĞİŞİMİ
ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri
EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM SEKTÖRLERİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ
DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ
Dünyada Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi
Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi

BEŞERÎ SİSTEMLER
TÜRKİYE’DE EKONOMİ
TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
TÜRKİYE’DE TARIM
TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SANAYİ

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
KÜLTÜR BÖLGELERİ
İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ
KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE DAĞILIŞI
TÜRK KÜLTÜRÜ
ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
KÜRESELLEŞEN DÜNYA
KÜRESEL TİCARET
TURİZM
SANAYİLEŞME SÜRECİ: ALMANYA
TARIM-EKONOMİ İLİŞKİSİ: FRANSA VE SOMALİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ÇEVRE VE TOPLUM
ÇEVRE SORUNLARI
ÇEVRE SORUNLARI VE TÜRLERİ
MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARINA AİT KULLANIMIN
ÇEVRESEL ETKİLERİ
DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya Konuları

10. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.