11. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

BİYOLOJİ 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması.
Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması.
Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi.
Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması.
Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması.
Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor
Ve sunu çalışmaları yapılması.
Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi.
Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması.
Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması.
Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması,bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi.
Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
Eşeye bağlı kalıtsal hastalıkların araştırılıp sunulması.
Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması.
Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımıve paylaşılması.
Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak,yerel ve ulusal etkilerinin irdelenmesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için çözüm önerileri getirilmesi.
GDO(genetiği değiştirilmiş organizma)lu besinlerin insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılıp sunulması.
DNA parmak izi ve genetik danışmanlık kullanım alanlarının araştırılıp sunulması.
Türkiye’deki çevre sorunlarına ilişkin ; NASA,BM,AB,STK,üniversite vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.