11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan)
D Y
1 Etçil memelerilerin ince bağırsağı , otçul memelilere göre daha uzundur.
2 Bitkilerin hepsinde hücre dışı sindirim görülür.
3 İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanmıştır.
4 Besinler ince bağırsakta villuslardan emilir.
5 Çizgili kaslar kasılırken A bandının boyu uzarken I Bandı boyu kısalır.
6 Sarkoplazma kemiklerde enine büyümeyi sağlar.
7 İnsülün tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
8 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Cücelğe neden olur.
9 Kalsitonin ve Parathormon vücutta kalsiyum ve Fosfat dengesinin düzenlenmesini sağlar
10 Giberellinler bitkide ışığa yönelimi sağlar.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 2 Puan)
11 ……………… hormonu glikozun karaciğer ve vücut hücrelerine geçişini hızlandırır.
12 Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar…………………larak çalışır.
13 Midye ,çekirge, yengeç gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14 Uzun Kemiklerin dış kısmında enine büyüme ve onarımı sağlayan ………………………….. bulunur.
15 Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı hareketlere …………………….. Denir.
16 İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17 Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18 Bitkilerde ışığa yönelim …………….. hormonu sayesinde olur.
19 Dokunmanın etkisiyle bitkinin hareket etmesene ……………………….. Denir.
20

Klasik Sorular ( 10 ar puan)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

21 Tropizm (yönelme )hareketi nedir? Nasıl gerçekleşir.?
22 Kas kasılmasını fiziksel olarak açıklayınız(Huxley Hipotezi)
23 Kas kasılması sırasında nelerin miktarı artar?
24 Vücudumuzun tüm hücrelerini etkileyen hormonlar hangileridir. Görevleriyle yazınız
25 Tükrüğün sindirimdeki fonksiyonu nedir?
26 İskeletin fonksiyonları nelerdir.?

Bir cevap yazın