11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

 1. A) Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.
  1. Primer meristem dokuyu gövde ucunda …………………………………………, kök ucunda ………………………….. korur.
  2. Akciğer alveolleri ve damarların iç yüzeyleri …………………………………………….. den oluşur..
  3. ………………………… kemiğin enine kalınlaşmasını, beslenmesini ve onarımından sorumludur.
  4. Bazı bitkiler ………………………….. adı verilen tüylere sahiptir.
  5. Keten, kenevir ve sarımsakta bulunan lifler ve armutta bulunan taş hücreleri ………………………… ya örnek verilebilir.
 1. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
 2. İnsanda metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olanlara göre daha sıktır.

Buna göre; Aşağıdaki dokulardan hangisinde kılcal damarların en seyrek olması beklenir ?

 1. A) Sinir Doku B) Kemik Doku     C) Yağ Doku        D) Bez Epiteli       E) Kas Doku

 

 1. Bitkilerde kovucuk ve gözeneğin ortak özelliği nedir?
 2. A) Açılıp kapanmaları B) Gaz alış verişini sağlamaları       C) Mantar Dokuda bulunmaları
 3. D)  Üst deride bulunmaları                              E) Kloroplast taşımaları

 

 1. Parankima doku, bitkide bulunduğu yere göre yapısal ve işlevsel farklılıklar gösterir.

Aşağıdaki bitki bölümlerin hangisinde bulunan parankima doku hücrelerinde kloroplast miktarı en fazladır  ?

 1. A) Genç gövde epidermisinin altında B) Mantar tabakanın altında          C) Çimlenmiş tohumun içinde
 2. D) Emici tüylerin  altında  E) Genç gövdenin öz bölgesinde

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ince zarlı, bol stoplazmalı, büyük çekirdekli ve bölünebilen hücrelerden yapılmıştır?
 2. A) Mantar Doku B)  Parankima Dokusu                      C) Kollenkima                     D)  Epidermis       E) Kambiyum

 

 1. Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi 2/3 dışarıda kalacak şekilde çakılıyor.            10 yıl  bu bitki için aşağıdakilerden hangileri söylenemez ?

I-  Ağacın dışında kalan çivi miktarı aynıdır.     II- Ağacın dışında kalan çivi miktarı azalır.

III- Çivi h yüksekliğinden daha yüksektir.                           IV-  Çivi h yüksekliğinde durmaktadır.

 1. A) Yalnız I  B) Yalnız III                  C) I ve IV   D) II ve III                         E)II ve IV

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi epitel dokunun görevlerinden biri değildir.
 2. A) Emme B) Duyu   C) Salgı               D) Koruma          E) Keratinleşme

 

 1. Aşağıdaki bezlerden hangisi bileşik tübüler bezdir?
 2. A) Ter Bezleri                 B) Yağ Bezleri                     C) Mide D) Pankreas        E) Tükrük Bezleri

 

 1. Aşağıdaki organlardan hangisi Hyalin kıkırdak içerir?
 2. A) Kulak Kepçesi B) Östaki Borusu                C) Burun               D) Östaki Borusu               E) Omurlar

 

 1. Alerjisi olan bir kişi, polen tanelerine maruz kaldığında, kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin artması beklenir?
 2. A) Eozinofil B) Nötrofil                            C) Bazofil             D) Trombositler  E) Mast Hücresi

 

 1. Aşağıdaki bezlerden hangisi bileşik tübüler bezdir?
 2. A) Ter Bezleri B) Yağ Bezleri       C) Mide               D) Pankreas        E) Tükrük Bezleri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sinir hücrelerinin görevleri arasında sayılamaz ?
 2. A) Uyarıları almak B) Uyarıyı iletmek ve ilerletmek     C) Myelin kılıfı tamir etmek
 3.  D) Bir hücresel aktiviteleri başlatmak                         E) Bilgi moleküllerini salgılamaktan

 

 1. Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
 2. Bir sinir hücresi çizerek kısımlarını gösteriniz?
 3. Mast hücresi salgılarının görevlerini yazınız?

18 Kemik dokunun görevlerini yazınız?

 1. Tek katlı epitel çeşitlerini yazınız. Bulunduğu organlara örnek veriniz?
 2. Parankima çeşitlerini ve bulundukları yerleri yazınız?

NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.

                   BAŞARILAR                                                                Yusuf KARACA

                                                                                                                            Biyoloji Öğretmeni

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]2015-2016 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]2015-2016 12. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.