10. Sınıf Tarih Proje Konuları 2017-2018

TARİH  10 Proje Konuları
a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.
b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi.
c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.
d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri.
e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.
f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.
g) Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.
h) İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.
i) Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.
j) Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.
k) Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti
l) Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.
m) Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.
n) Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri
o) Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,
p) Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları
q) Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.
r) Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.
s) Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
t) Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
u) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.
v) 17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları
w) 17.Yüzyıl Islahatları
x) III.Selim Dönemi Islahatları
y) II.Mahmut Dönemi Islahatları
z) 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

11. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

12. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

Bir cevap yazın