2019-2010 10. Sınıf Kimya Konuları

Ünite 1 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ

Terimler: kanun, kimyasal tepkime, yanma tepkimesi, sentez (oluşum), analiz(ayrışma), asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, tepkimedenklemleri

Kimyanın Temel Kanunları (Tıkla-Çalış)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları (Tıkla-Çalış)

Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi (Tıkla-Çalış)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal tepkime türleri

Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri

Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi

Kurşun iyodürün çökmesi

Ünite 2 KARIŞIMLAR

Terimler: homojenkarışım(çözelti), heterojenkarışım, adikarışım, süspansiyon, emülsiyon, aerosol, koloit, çözünme, çözücü, çözünen, derişim, ppm, koligatif özellik, süzme, damıtma, diyaliz, yüzdürme (flotasyon), özütleme (ekstraksiyon), kristallendirme

Homojen ve Heterojen Karışımlar

Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikler

Çözünme süreci

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeler

Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltiler

Çözeltilerin özellikleri

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma teknikleri

Ünite 3 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

Terimler: asit, baz, tuz, nötralleşme, indikatör, pH/pOH, aktifmetal, amfoter metal, yarı soy metal, soymetal

Asitler ve Bazlar

Maddelerin asitlik ve bazlık özellikleri

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimeleri

Asitlerve bazların endüstrideki kullanım alanları

Asitlerin ve bazların fayda ve zararları

Asit yağmurlarının oluşumu

Asit ve baz ambalajlarındaki güvenlik uyarıları

Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri

Tuzların özellikleri ve kullanım alanları

Ünite 4 KİMYA HER YERDE

Terimler: yüzey aktif madde, polar uç, apolar grup, monomer/mer/polimer, antimikrobiyal, nemlendirici, ağartıcı, hijyen, organik gıda, geri dönüşüm

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Temizlik maddelerinin özellikleri

Kişisel temizlikte kullanılan temizlik maddeleri

Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri

Yaygın polimerlerin kullanım alanları

Polimerleşme olayı

Monomer, polimer ve -mer kavramları

Polimer malzemelerin geri dönüşüm süreci

Kozmetik malzemelerin başlıca bileşenleri ile işlevleri

İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenleri

Piyasadaki ilaç formlarının (hap, şurup, iğne, merhem) temel özellikleri

Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının insan sağlığına, ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zararlar

Kırtasiye malzemelerinin yapıları

Kırtasiye malzemelerinin (kâğıtlar, kalemler, silgiler, mürekkepler, tebeşirler, yapıştırıcılar) yapısındaki zararlı bileşenler

Kağıdın geri dönüşüm sürecinin ülke ekonomisine katkısı

Gıdalar

Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Hazır gıdaların doğal gıdalardan başlıca farkları

Hazır gıda etiketlerindeki üretim ve son kullanım tarihlerinin önemi

Günlük tüketim maddelerindeki katkı maddesi içeriği ve katkı maddesi kodları

Yapay tatlandırıcıların kullanılmasının sağlık üzerindeki etkileri

Yemeklik yağ türleri

Yağ endüstrisinde kullanılan sızma, rafine, rivierave vinterize kavramları

Yemeklik yağların yanlış kullanımının sağlık üzerindeki etkileri

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Kimya Konuları

2017-2018 11. Sınıf Kimya Konuları

2017-2018 12. Sınıf Kimya Konuları

“2019-2010 10. Sınıf Kimya Konuları” için 3 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.