10. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

  1. Aşağıda verilen  cümlelerde boş bırakılan yerleri  uygun sözcüklerle doldurunuz.(5×2=10 puan)

A) Levis yapısında ortaklanmamış(tek elektron)   elektron  taşıyan türlere ………………………denir.

B)Zayıf etkileşimlerin en zayıfı ………………     ………………..  dir.

C)Hiçbir basınç altında sıvılaşmayan akışkanlara ………………………..denir.

D)Bir akışkanın basınçla sıvılaştırılabildiği en yüksek sıcaklığa………………….   ……………… denir.

E)Gaz karışımındaki bir gazın  mol sayısının ,toplam mol sayısına oranına ……………………………….denir.

  1. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(5×4=20 puan)

A) Aşağıda verilenlerden hangisinden bir elementin periyodik sistemdeki yeri bulunamaz.

a) Proton sayısı  b) Elektron sayısı  c) Nötron sayısı d) Atom numarası  e) Yükü bilinen iyonunun elektron sayısı

B) Aşağıdakilerden hangisi  toprak alkali metaldir?

a) Li      b) Zn     c) Ag     d) Al     e) Ba

 

Tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir