10. Sınıf Biyoloji Performans Ödevi Konuları 2017-2018

 1. Etil Alkol ve Laktik Asit fermentasyonlarının teknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 2. Fotosentezde karbondioksitin gerekliliğinin ispatını sağlayan bir deney yapılması.
 3. Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor ve sunu çalışmalarının yapılması.
 4. Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması
 5. Vegetatif üremenin tarım açısından uygulama ve öneminin araştırılması.
 6. Mitoz ve mayoz bölünmenin Powerpoint uygulamasıyla sunum şeklinde hazırlanması.
 7. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 8. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması
 9. Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması.Bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi
 10. Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
 1. Ulusal ya da uluslararası düzeyde bir başka okul ya da grupla çevreye ilişkin web tasarımı  paylaşımı ve sunumunun hazırlanması
 1. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması
 2. Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından (biyomas,rüzgar,güneş vb.) herhangi birisinin uygulanabilmesine yönelik olumlu olumsuz yönlerinin ortaya konması.
 3. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik,sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 4. Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.