Kötü alışkanlıklardan korunmak için neler yapılmalıdır?

Kötü alışkanlıklardan korunmak için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.

 

İnsanın kimseye faydası olmadığı halde zararları olan süregelen davranış biçimlerine kötü alışkanlık denir. Kötü alışkanlıklar insanlara ruhsal ve bedensel olarak zarar verir. Çok çeşitli kötü alışkanlıklar vardır. Ancak hepsinin ortak özelliği az veya çok zararının olmasıdır. Örneğin; küfürlü konuşmak, diğer insanlara kaba ve kötü davranmak, alkol, sigara veya uyuşturucu madde kullanmak, yalan söylemek, kumar oynamak, kavgacı ve geçimsiz olmak, dürüst olmamak, hırsızlık yapmak gibi davranışlar kötü alışkanlıklar olarak kabul edilmektedir. Bu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak toplumda barış ve huzur dolu bir ortam oluşturur.

 

Kötü alışkanlıklardan korunmak için hem bireyler olarak bizlere, hem de ailelerimize ve devlete bazı görevler düşmektedir. Öncelikle her bir birey, kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarından uzak durulmalı, boş vakitlerini kendisine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma faydalı etkinliklerle değerlendirmeli, bol bol kitap okumalı, eğitimli ve kültürlü bir birey olmak için elinden geleni yapmalıdır.

 

Aileler çocuklarının eğitimine önem vermeli, çocuklarının kendilerini örnek aldıkları bilinciyle çocuklarına iyi birer örnek olmalı, ailedeki sevgi ve saygı çocuklara hissettirilmeli, aile arasında sağlıklı bir iletişim sağlanmalıdır. Son olarak devlet de, insanları her türlü kötü alışkanlıktan koruyacak gerekli tedbirleri almalı, içki, sigara, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmeli,  kötü alışkanlıklar hakkında toplum bilgilendirilmeli, televizyon programlarında kötü alışkanlıkları özendirici sahnelere yer verilmemelidir.

“İçki öldürür, kumar söndürür.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

“İçki öldürür, kumar söndürür.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

 

Alkol denilen kimyasal maddenin birçok çeşidi vardır. Etanol adı verilen türü içki olarak tüketilmekte olup, alkol birçok hastalığa neden olmaktadır. Bunun yanında alkol insan iradesini zayıflatır, kişi ne yaptığını bilmez hale gelir. Fazla miktarda ve sıklıkla alkol tüketen, sağlığı bozulmasına rağmen alkol içmek isteyen ve tedavi edilmesi gereken insana alkolik denir.

 

Her yıl 1 milyon 800 bin kişi alkol bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İçki öldürür sözünü en iyi şekilde açıklayan bu rakam içki bağımlılığının sonuçlarını göstermektedir. İnsanda ölümcül hastalıklara neden olan içki, insan vücuduna, aklına, maddi ve manevi varlığına, ailesine ve topluma büyük zararlar verir. İçkinin bu zararları yanında kumar da insanoğluna ve toplumlara büyük zararlar veren kötü bir alışkanlıktır. Kazanç kastı ile oynanan kâr ve zararı şansa bağlı bulunan oyun olarak tanımlanan kumar, bir üretim işi olmaksızın servetin yeniden dağılımına verilen isimdir.

 

Kumar, insanın kendisine, ailesine ve topluma büyük zararları olan bir tür bağımlılıktır. Kumar oynayan kişide psikolojik sorunlar oluşur, alkol, sigara gibi diğer bağımlılıklara kolayca ulaşma ve bulaşma ihtimalini arttırır, kazanma hırsıyla bencil bir hale gelen insan, kendisine ve çevreye zarar vermekten kaçınmaz hale gelir. Kumar tutkusu insanın ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmesine mani olur. Maddi kayıplarla birlikte insan, kendisine, ailesine ve topluma karşı zararlı hale gelir ve kişinin ocağını söndürür.

Uyuşturucu maddelerin zararları konusunda Genel Ağ’dan veya ansiklopedilerden bilgi toplayınız.

Uyuşturucu maddelerin zararları konusunda Genel Ağ’dan veya ansiklopedilerden bilgi toplayınız.

 

Uyuşturucu etki gösteren maddeler; esrar, eroin, kokain, alkol, sigara gibi maddelerdir. Bu maddeler insanlarda bağımlılık yaratır. Madde bağımlılığı, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, zarar görüldüğü hâlde kullanımına devam edilmesi ve kullanımının istense de bırakılamamasıdır. Bağımlı hale gelen insan, madde kullanımına kısa da olsa ara verdiğinde yoksunluk krizleri yaşar, bunun üzerine zaman içerisinde madde kullanım sıklığı ve dozu artar.

 

Bağımlı, kullandığı madde miktarını yaşadığı sorunlara rağmen giderek arttırır, bırakma çabaları boşa çıkar, maddeyi bulabilmek, kullanmak ya da bırakmak için zaman harcar, sosyal, ailevi, mesleki ve kişisel etkinlikleri gittikçe azalır veya tamamen sona erer. Uyuşturucu maddeler sinirleri uyuşturur, sağlıklı düşünmeyi engeller. Kullanan insanı sarhoş eder, yani insanı ne yaptığını bilmez hale getirir. Bu maddeleri kullanan insanların akıl ve vücut sağlıkları bozulur. Bu nedenle bu gibi zararlı alışkanlıklar ölümcüldür.

 

Uyuşturucu maddeler, insanların ailelerinden ve toplumdan kopmalarına, tek başlarına yaşamalarına, maddi ve manevi varlıklarını kaybetmelerine ve bunların sonucu toplumdan da dışlanmalarına neden olur. Uyuşturucu maddeler aklı ve iradeyi çalışmaz hale getirerek kişiyi normal yaşam ve davranışlarından uzaklaştırır. Uyuşturucu maddeler iç organlara zarar vererek ve buna dayalı ölümlere sebep olur, bireyin çevreye uyum yeteneğini azaltarak, bağımlıyı ailesinden ve çevresinden kopararak yalnızlaştırır. Yani, uyuşturucu madde kullanımı insan ve toplum sağlığı için son derece ciddi bir tehdittir.

Toplumun eğitimsiz bırakılması, insanların eğitimine önem verilmemesi ne gibi olumsuz sonuçlara yol açar?

Toplumun eğitimsiz bırakılması, insanların eğitimine önem verilmemesi ne gibi olumsuz sonuçlara yol açar?

 

Günümüz dünyasında sağlıklı toplum; bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden sağlıklı insanlardan oluşur. Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olabilmesi de eğitime bağlıdır. Eğitim bir taraftan bireylere toplumun kültür değerlerini kazandırır ve onların kişiliklerini geliştirmelerini sağlar. Öte yandan bireylere eleştirel ve farklı düşünme becerisi kazandırarak toplumu ilerletmeyi amaçlar. Yani bireylerin iyi bir eğitim alarak iyi yetişmiş olmaları, ülkenin kalkınmasıyla doğrudan alakalıdır. Eğitimle birlikte ekonomik gelişme, ekonomik gelişmeyle birlikte daha kaliteli bir eğitim sağlanır.

 

Ekonomi bir ülkenin yönetim ve eğitim sistemini belirlediğinden, bunlar arasında yakın ilişki vardır. Toplumu oluşturan bireyler iyi bir eğitim alırlarsa; mutlu ve kaliteli yaşam sağlanır, ekonomik refah artar, toplumda eşitlik ve adalet hakim olur, insanların kazandığı özgüvenle birlikte toplum ilerler ve ulusal kalkınma sağlanır. Toplum eğitimsiz bırakılır ve insanların eğitimine önem verilmezse ise, mutlu ve kaliteli bir yaşam hayal olur. Eğitim, umut veren güvenli bir gelecek için şarttır.

 

Eğitimli insanın iyi bir işte çalışma şansı arttığından, ekonomik refaha erişmek ve o refahı yönetip faydalanmak için eğitim çok önemlidir. Bağımsızlık ve özgürlük ancak bilgiye dayalı olabilir. Bilgisizlik ise toplumun en büyük düşmanıdır. Toplumsal eğitimini sağlayamamış bir toplum medeni dünyanın bir parçası olamaz, sadece izleyicisi olabilir. Eğitimli toplumlarda sorunlar daha kolay çözülür, toplumsal barış daha kolay sağlanır. Eğitimli toplumlarda suç oranları daha düşüktür.

Baharat Yolu’nun devletler arası ilişkilerdeki ekonomik rolünü açıklayınız.

Baharat Yolu’nun devletler arası ilişkilerdeki ekonomik rolünü açıklayınız.

 

Diğer bir adı “Buhur Yolu” olan Baharat Yolu, Hindistan’dan Avrupa’ya kadar uzanır. Daha çok baharat ticareti için kullanılan bir yol olduğundan bu adı almıştır. Coğrafi keşiflerin yapılmasına kadar olan süreç içerisinde önemli bir ticaret yoluydu. Bu yol üzerinde bulunan devletlerin refahı ve ekonomik düzeyi oldukça yüksekti.

 

Baharat Yolu‘da tıpkı İpek Yolu gibi büyük önem teşkil etmekteydi. Ancak İpek Yolu ile aralarındaki fark, Baharat Yolu’nun deniz yolu olmasıdır. Eski dönemlerde baharata sahip olmak zenginliğin simgesiydi. Bundan dolayı pek çok istila ve savaş yaşanmıştır. Özellikle Hindistan bu istilalardan oldukça yara almıştır. Baharat Yolu üzerindeki devletler ticari açıdan gelişmişlerdi. Ayrıca yapılan ticaret dolayısıyla da kazanç oranı yüksekti. Bu yol vesilesiyle Hint kumaşı, Hint çayı, zerdeçal, Hacıyağı ve çeşitli baharatlar satılırdı. Avrupa için bu ürünler çok önemliydi. Zira tuvalet kültürlerinin olmaması nedeniyle hoş kokulu yağlar ve bitkilerin yanısıra, çeşitli kumaşlara da ihtiyaç duyuluyordu. Ayrıca etin muhafaza edilebilmesi ve bitkisel macunlar için de baharatlara ihtiyaçları vardı.

 

Bu ürünlere ulaşmanın tek yolunun Baharat Yolu olması ve Avrupa’nın bu zenginliğe sahip olmayı istemesi üzerine çeşitli ticari yollar arandı. Bunun sonucunda da coğrafi keşifler yapıldı. Bu keşiflerin ardından Baharat Yolu eski önemini kaybetti. Sonuç olarak Baharat Yolu üzerindeki devletler eskisi gibi ticaret yapamaz duruma geldiler.

 

Baharat Yolu’nun devletler arasındaki ekonomik önemini özetleyecek olursak;

  • Bu ticari yol üzerinde bulunan devlet ve şehirler önemli kazançlar elde etmiştir.
  • Doğu kültürü Batı’ya tanıtılmıştır.
  • Avrupa için önemli olan zenginlik simgesi haline gelen ürünlere sahip olmanın tek yoludur.
  • Baharat Yolu’nda yapılan ticaretin büyüklüğü sayesinde yol üzerindeki devletler gelişmiştir.
  • Cografi keşiflerin yapılmasına sebep olmuştur.

Ailenizde ve çevrenizde dini bayramlar nasıl kutlanıyor?

Sizin ailenizde ve çevrenizde dini bayramlar nasıl kutlanıyor? Gözlemlerinizi, düşüncelerinizi ve dini bayramlarla ilgili bir anınızı aşağıya yazınız.

 

Bayramlar en önemli özel günlerimizin başında gelirler. Bu özel günlerimiz dini ve milli bayramlar olarak ikiye ayrılır. Bayramlar genellikle resmi tatil günleri olarak geçirilir. Dini bayramların kendine has kutlama ölçütleri ve gelenek, görenekleri vardır. Fakat bu bayramlar milli bayramlardan birçok şekilde farklık göstermektedir. Dini bayramların öncesinde bir takım uygulamalar yapılır. Mesela evler baştan aşağı, dip köşe temizlenir ki gelecek misafirler bayram günü temiz ve düzenli bir evde ağırlansın. Bunun haricinde de tatlılar yapılır. Baklavalar ve yöresel tatlılar hazırlanılır. Bunun yanında sarma, mantı gibi yemekler de genellikle bayramlarda ikram edilmek üzere hazırlanan yiyeceklerdendir.

En önemlisi bazı dini vecibelerin de yerine getirildiği bu bayramlar, genellikle ailelerin, uzak, yakın akrabaların buluşma günleridir. Bu günlerde uzak, yakın demeden tüm akrabalar, dostlar ve komşular bir araya gelirler. Bayramlaşma dediğimiz kutlamalar yapılır. Büyüklerin elleri öpülür. Sonrasında ise küçüklere bayram harçlığı denilen, bazen bir mendile sarılmış şekilde, bazen de doğrudan verilen paralar verilir. Bunların haricinde, bunlara ek olarak, dini bayramlardan olan, kurban bayramında da bazı gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır. Bu bayram da yoksullar ve zenginlerin yakınlaşmaları amaçlandığı için kurbanlar kesilir ve bu kesilen kurbanın eti, mahallede bulunan durumu çok iyi olmayan ailelere pay edilir. Bütün ihtiyaç sahiplerine güzelce pay edilen kurban eti,  öncesinde, büyük bir sofra kurularak, aile hısım akraba ile birlik ve beraberlik içinde, hoşnutluk içerisinde yenilir. Dua edilir.

Şehit ve gazilerimize karşı duygu ve düşüncelerinizi dile getiren bir yazı yazınız.

Aşağıya, şehit ve gazilerimize karşı duygu ve düşüncelerinizi dile getiren bir yazı yazınız.

 

Ülkemizin huzurunu ve güvenliğini onlara borçluyuz.  Bu cesur yürekli insanlar, can ve mal güvenliğimizi korumak için gece demeden gündüz demeden çalışmaktadırlar. Canları pahasına bu vatanı korumaya and içmiş kahramanlarımız için ne söylesek azdır. Onlara borcumuz asla ödenmez. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, yaşayabilecekleri onca güzelliği geride bırakarak, ülkemiz için kendilerini feda etmişlerdir.

 

Anne, babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri hepsi bu ülkeye emanettir. Gazilerimize karşı saygılı olmalı ve hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Şehitlerimizin geride kalan ailelerine sadece devletin el atması yetmez; bizlerde elimizden geleni yapmalıyız. Bir şehit cenazesi geçerken içimiz gider. Kim bilir bu hayat için ne hayalleri vardı diye düşünmeden edemeyiz. Kendimizi onlara karşı borçlu hissederiz. Yediğimiz içtiğimiz boğazımıza düğümlenir. Kurtuluş savaşından beri bu topraklarda çok şehit verilmiştir.

 

Gencecik insanlar, vatan sevgisi uğruna ya sağlıklarını ya canlarını kaybetmişlerdir. Bizim ülkemizin iç ve dış birçok düşmanı vardır. Bu sebepten dolayı, güvenlik güçlerimize çok iş düşmektedir. Özellikle son yıllarda tırmanan terör olayları yüzünden çok sayıda acı kaybımız olmuştur.  Her biri kendi yakınımızmış gibi üzülmekteyiz. Gazilerimizin çok çabuk sağlıklarına kavuşmaları ve telafisi olmayan rahatsızlıklarına tıbbın çözüm bulması için dualar ederiz. Elimizden başka bir şey gelmemesi kendimizi onlara karşı mahçup hissetmemize sebep olur. Her şeye rağmen, bu vatanın birçok evladı asker olabilmek için can atmaktadır. Asker ve polis olmak en ayrıcalıklı meslekler arasındadır.