Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?

Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?

Dünyanın pek çok ülkesinde temel hak ve özgürlükler uzun süren mücadeleler sonunda kazanılmışlardır. Bu hakların kazanılması için krallara ya da padişahlara karşı pek çok mücadeleler verilmiştir. Magna Carta ve Fransız İhtilali bu mücadelelerin en büyük örnekleri olarak verilebilir. Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat fermanının, I. Meşrutiyetin ve II. Meşrutiyetin ilanları için mücadeleler verilmiştir.

 

Temel hak ve özgürlükler nedir sorusuna gelinirse bunun cevabı yaşam hakkı, seçme seçilme hakkı, eğitim hakkı gibi haklardır. Temel hak ve özgürlükler arasında en temel olanı yaşam hakkı gibi görünse de aslında temel hak ve özgürlükler arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Tüm temel hak ve özgürlükler mutlak haklardır. Yani bu hakların hiçbir durum ya da şart ile ihlal edilmesi hatta esnetilmesi dahi mümkün değildir. Bu sebeple temel hak ve özgürlükler anayasalar ile korunmaktadır. Anayasa halkın devlete kendisini yönetilme hakkını devrettikleri bir sözleşme niteliğindedir. Halk devlete şartlar gerçekleştiğinde bireyleri cezalandırabilme yetkisi vermiştir. Halkın bu yetkiyi devlete vermesinin sebebi devlet ile yaptığı sözleşme niteliğindeki anayasadır. Halk anayasa sözleşmesi ile devletin temel hak ve özgürlükler gibi mutlak haklarını koruyacağı taahhütü ile bu yetkiyi vermiştir. Yani devlet halka temel hak ve özgürlükler ve diğer hakların korunacağını anayasa ile taahhüt eder halk da devletin bu tahhhütüne karşılık devlete bireylerin cezalandırılabilmesi ve bireylere müeyyideler uygulanabilmesi yetkisini vermiştir.

 

Temel hak ve özgürlükler eğer olmasaydı insanlar rahat bir şekilde yaşayamazlardı. Bu durumda da insanların mutlu olabilmeleri söz konusu olamazdı. Çünkü yaşam hakkı gibi temel haklar korunamazsa insanların rahat bir şekilde yaşayabilmeleri mümkün değildir. Bu da onların sürekli diken üstünde yaşamalarına sebep olacaktır. Bu sebeple insanlar temel hak ve özgürlüklerini kazanmak için canları pahasına dönemin otoriteleri ile büyük mücadeleler vermişlerdir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız.

15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız.

15 Temmuz darbe girişimi millet iradesine karşı başlatılan bir savaştır. Dünya geneline bakıldığı zaman darbe yapılan ya da darbe girişiminde bulunulan ülkelerin geneli gelişmemiş ülkelerdir. Buradan çıkarılan sonuca göre, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça darbelere karşı olan tahammül seviyelerinin de düştüğü söylenebilir. Türkiye*de daha önce pek çok başarılı darbe gerçekleşmiştir. Tam olarak darbe olmasa da bazı darbe benzeri ordu tarafından hükumete yapılan baskılar ve verilen muhtıralar da söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde böyle durumlar görülmemektedir. Türkiye de ise daha önce 1960 ve 1980 yıllarında iki adet başarılı darbe gerçekleşmiştir. 2016’daki darbe girişiminin başarısız olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ülkenin gelişmişlik seviyesinin yükselmesi ve halkın darbelere karşı tahammülünün kalmamasıdır.

 

“En kötü demokratik yönetim bile darbe yönetiminden yeğdir” diye bir söz vardır. Türk halkı da bu sözü benimsemiş olacak ki 15 Temmuz günü bu darbeye karşı durmuştur.

 

15 Temmuz darbe girişimin sonuçlarına bakılacak olursa, darbe girişiminde bulunan gruba mensup kişilerin deşifre olması ve kamu görevinde iseler bu görevlerinden uzaklaştırılmaları görülebilir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’nin dost ve düşman olan devletleri görmesine de yardımcı olmuştur. Çünkü bu darbe girişiminin yabancı devletler tarafından bazı finansal ve siyasi destek aldığı da açıktır. Bu desteğin verildiği ülkelerin Türkiye’nin dostu olmadığı açıktır. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti artık bu devletlerin dostça görünen tavırlarına aldanmamaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar?

Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar? Tartışınız.

Farklı düşünceler yeni şeylerin keşfedilmesini sağlar. Farklı düşünceler olmazsa bilgi birikimi gelişemez ve her zaman sabit kalırlar. İnsanoğlu gelişebilmek için farklı düşüncelere ihtiyaç duyar. Bilim ve teknolojide gelişebilmenin ilk şartı farklı fikirlerdir. Farklı fikirler olmazsa yeni şeyler keşfedilemez ve yeni şeyler bulunamaz.

 

Bilim sürekli olarak ve birikimli olarak gelişmektedir. Ayrıca sürekli olarak de değişmektedir. Bir bilim insanı ortaya bir tez sunar. Bu tezini bazı deney ve deliller ile bu savunur ve ispat etmeye çalışır. Bazı durumlarda bu tez diğer bilim insanları tarafından da kabul edilir bazı durumlarda ise kabul edilmez. Kabul edilmediği durumlarda yine farklı fikirler tarafından ve farklı görüşler tarafından tez desteklenir ve daha doğru bir hale gelebilir. En baştan itibaren kabul edildiği durumlarda ise ortaya çıkan farklı görüşler sonucunda bu tezin doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Yani gelişimin sağlanabilmesi için gerekli olan en temel şey farklı görüşler, farklı bakış açılarıdır. Farklı bakış açıları olmadan gelişimin sağlanabilmesi mümkün değildir.

 

Toplumların gelişebilmesi için de bu durum söz konusudur. Farklı düşünceler farklılıklar olmadan toplumların gelişebilmesi söz konusu değildir. Bugün dünyaya bakıldığında dünyanın en gelişmiş toplumlarının çok milletli toplumlar olduğunu görmek mümkündür. Kıtalar arasında sosyal ve ekonomik açıdan bir gelişmişlik karşılaştırması yapıldığında Avrupa ve Kuzey Amerika’nın diğer kıtalara oranla daha önde görüleceği açıktır. Bu kıtalardaki devletlere bakıldığında toplumlarının çok farklı milletler arasından bir araya gelmiş olduğu görülecektir. Yani bu toplumlar çok farklı kültürlerde ve çok farklı özelliklerde insanlar tarafından oluşmaktadır. Bu durumda onların farklı görüşleri, farklı fikirleri, farklı bakış açılarını harmanlayabilme imkanına sahip olabilmelerini sağlamıştır. Bu durum olumsuz durumlar ortaya çıkarabileceği gibi olumlu olarak kullanıldığında örneklerde bahsedildiği gibi ortaya çok zengin bir toplum çıkarabilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki çocuklar ile ilgili hangi projeleri yapabiliriz?

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki çocuklar ile ilgili hangi projeleri yapabiliriz? Açıklayınız.

İnsanlar bazen savaşlardan dolayı bazen ekonomik şartlardan dolayı ülkelerini terk etmek ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak için yeni ülkelere göç ederler. Ülkemizde diğer doğu ülkelerine göre daha iyi yaşam şartları olduğu için doğudan göç almaktadır. Özellikle Suriye’den savaş dolayısıyla oldukça fazla göç aldık. Farklı kültürlerde olması onların her şeyden mahrum olmasını gerektirmez.

 

Ülkemizde yaşayan Suriyeli göçmenler için devletimiz birçok imkân sağlamıştır. Oradan gelen Suriyeler sağlık, eğitim, barınma, iş konularında devletimiz aracılığı ile yardımcı oluyoruz.

Savaş nedeniyle çok acılar yaşayan Suriyeli ailelerden bizim okulumuzda okuyan öğrencileri de var. Bizlerde onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okulumuz zaman zaman bizim kültürümüzü onlara tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bizlerde oynadığımız Türk oyunlarını onlara öğretmeye çalışıyoruz. Sadece onlara öğretmiyoruz bizde onlardan çok şey öğreniyoruz.

 

Okul dışında da annelerimiz onların aileleriyle de görüşmeye de başladılar. Şimdi yemek kültürleri konusunda annelerimiz birbirlerinden yemek tarifi öğreniyorlar. Daha başka neler yapabiliriz konusuna gelince, mesela şehrimizin gezili görülecek yerlerine onları götürüp tarihimiz hakkında da bilgiler verebiliriz. Şehrimizin takımlarının maçlarına onları da götürerek sportif faaliyetlerine onları da dahil edebiliriz.

Tiyatro, sinema gibi sanat etkinliklerine onları da davet ederek sanat konusunda da bizim kültürümüz ile ilgili bilgiler verebiliriz. Aynı zamanda okulumuzda bir tiyatro ya da piyes için ortak çalışmalar yürütebiliriz. Kültür alışverişimizi daha da fazlalaştırabiliriz. Okul gezisi piknik gibi etkinlikler planlayabiliriz. Bu da yemek kültürümüz hakkında alışveriş yapmamızı da sağlar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Atatürk’ün kişisel özelliklerine örnekler veriniz.

Atatürk’ün kişisel özelliklerine örnekler veriniz.

Atatürk’ün kişisel özellikler aslında saymakla bitmez. Her olay karşısında verdiği tepkilerle onu daha iyi anlamaya çalışmalı, örnek almalıyız. Başta vatan ve millet sevgisi olmak üzere, yaratıcılığı, liderliği, gelecek öngörüsü, yaptığı devrimleri, insanları tek bir amaç uğruna birleştirici özelliği, sanatseverliği, idealist yapısı, yöneticiliği, eğitimciliği, çok yönlü olması ilk akla gelen kişisel özellikleridir.

 

Kendini yok sayarak bir millet için yaşayan Atatürk, her yaptığını sadece ülkesi için yapmıştır. Bunca başarıya rağmen kibirden uzak, alçakgönüllü ve mütevazıdır.  Bir başkası olsa böyle bir başarı karşısında nasıl bir tavrı olurdu he merak ettiğim şeylerden biridir.

Beni en çok etkileyen kişisel özelliği zekiliğidir. Matematik konusunda bir kitap yazdığını öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ama sonrasında bu başarının ve çok yönlülüğün bir tesadüf olmadığını düşündüm. Bu kadar güzel birçok kişisel özellik bir arada olunca ortaya çıkan isimdir Atatürk. Biz çok şanslı bir milletiz, onun bu özellikleri sayesinde ülkemize sahibiz ve onun eserleriyle yaşıyoruz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Atatürk’ün Milli Mücadele’deki Liderlik Özelliğini Açıklayınız.

Atatürk’ün Milli Mücadele’deki liderlik özelliğini açıklayınız.

Sadece Türkiye’de değil dünya tarihinde de komutanlığı takdir edilen bir olgudur. Yaşantısı zorlukların yanı sıra başarılarla da doludur. Öncelikle insan ilişkileri açısından başarılı bir insandır. Onun kararlılığı ve istikrarına inanan insanlarla birlikte Cumhuriyetimizi kurmuştur. Başarılı bir komutandır. Tüm savaşlardaki stratejik adımları sayesinde birçok savaş kazanılmıştır. Zeki, çalışkan ve gayretlidir.

 

Ülkesinin geleceği için pek çok fedakârlık yapmış ve bu uğurda birçok zorlukla mücadele etmiştir. Başarıya olan inancı ve önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için her zaman akıllı ve mantıklı kararlar almaya çalışmış, böylece Türk halkının bilinçlenmesi için önder olarak onlara liderlik yapmıştır.

 

Matematik konusundaki başarısı bugünümüze geometride kullanılan birçok terim olarak yansımıştır. Devlet adamlığı, öngörüleri, geleceğe dair yatırımları ile tüm dünyaya örnek olmuştur. İmkânsız denilen birçok şeyi başarmıştır. Ülkemizi geleceğe tek başına taşıyan Atatürk, kişisel özellikleri ile bizlere örnek olmuştur. Disiplinli, çalışkan, zorluklardan yılmayan, insanları ve vatanını seven bir kişiliktir.

Adaletli yapısını da unutmamak gerekir. Savaşlarda komutan olduğu için verilen yemekleri bile kabul etmeyi cephelerde savaşan askerleri gibi yemeyi tercih etti. O dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi komutanlarından biridir. Bizlerde onun emanetine sahip çıkacak onu örnek alacak Türk gençliğiyiz. Ne mutlu Türküm Diyene.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bitki ve hayvanların insanlar için önemi nedir?

Bitki ve hayvanların insanlar için önemi nedir?

İnsanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için hem bitkilere hem de hayvanlara ihtiyacı vardır. Bitki ve hayvanlar, insanlar için çok önemlidir.  Doğanın dengesi bu canlılar üzerine kurulmuşta diyebiliriz. Bazı hayvanların etinden, sütünden ya da gücünden yararlanılır.  Örneğin; hindi, tavuk gibi kümes hayvanlarının yumurtasından yararlanılır. Hamsi, sazan, alabalık gibi hayvanların etinden yararlanılır. Arılar bal yapar. İnek, keçi ve koyun gibi hayvanların sütünden yararlanılır.

 

Sincap, tilki, ayı gibi hayvanlarından derisinden yararlanılır. Bu derilerle ceket, kürk yapılmaktadır. Ancak bu tavsiye edilmez. Çünkü kürk yapımlarından dolayı hayvanların soyu tükenmektedir. Bunun dışında timsah, yılan gibi hayvanların derisinden kemer de yapılmaktadır.

At, eşek, manda gibi hayvanların gücünden yararlanılır. Özellikle at yük taşıma da çok kullanılır. Eşek ise hayvanların başında durması ya da daha hafif yüklerin taşınmasında kullanılır.

Bitkiler ise insanların beslenmesini ve yaşaması sağlar. Fotosentez sayesinde insanlar, oksijen tüketmektedir. Bu yüzden bitkiler çok önemlidir. Ayrıca besin ihtiyacı içinde kullanılır. Buğday, mısır gibi önemli besin maddeleri, bitkilerden elde edilir.

Sebze ve meyvelerde birer bitkidir. İnsan vücudu için gerekli olan vitaminlerin çoğu bu besinlerden karşılanır. Bu nedenle gerek hayvansal gıdalardan gerekse bitkisel gıdalardan düzenli bir şekilde tüketmemiz gerekir. Böylece hem ruhsal hem de fiziksel gelişimimiz doğru bir şekilde gerçekleşir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...