Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Ünsüz Yumuşaması Konu Testi 4. Sınıf Türkçe

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ünsüz yumuşaması, Türkçedeki bir ses olayıdır. Süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcüklerin, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki  “ç, k, p, t” ünsüzlerinin yumuşayarak “c, g/ğ, b ve d”’ye dönüşmesidir.

Örnek 1: Kitap kelimesinin sonundaki p harfi Kitabı verir misin? cümlesinde b’ye dönüşür.

Örnek 2: Kağıt kelimesinin sonundaki t harfi Bu kağıdı kim yırttı? cümlesinde d’ye dönüşür.

1 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi sonuna ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğrar?
a) okul b) traktör
c) simit d) karış

2 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi sonuna ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğrar?
a) saray b) ağaç
c) adam d) kiraz

3 – Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime vardır?
a) Dost acı söyler.
b) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
c) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
d) Üzüm üzüme baka baka kararır.

4 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime yoktur?
a) Dost başa düşman ayağa bakar.
b) Masanın üzerindeki bıçağı düşürdü.
c) Uçağı kaçırınca ne yapacağını şaşırdı.
d) Çocuk, vazoyu kırınca mahcup oldu.

5 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime vardır?
a) Topukları yağlamak
b) Ayağını kaydırmak
c) Rahat yüzü görmemek
d) Takke düştü kel göründü

6 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime yoktur?
a) Tadını kaçırmak
b) Açığını bulmak
c) Mantar gibi yerden bitmek
d) Dilin kemiği yok

7 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime yoktur?
a) Yakasına yapışmak
b) Kabuğuna çekilmek
c) Ocağına düşmek
d) Mahalleyi ayağa kaldırmak

8 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi sonuna ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğramaz?
a) kılıç b) pantolon
c) tarak d) çorap

9 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime yoktur?
a) Ocağına incir dikmek
b) Pabucu dama atılmak
c) Yalvar yakar olmak
d) Hanım evladı

10 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime yoktur?
a) Yeni aldığı tarağı kaybetmiş.
b) Cüzdanını masanın üstünde unutmuş.
c) Ekmeğin ucundan ısırmış, utanmaz!
d) Adam, çocuğa temiz bir dayak çekti.

11 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime vardır?
a) Sütü ne zaman sağıyorsunuz?
b) Yoğurdu akşamdan mı mayaladınız?
c) Sandalyenin arkasına mı saklanmış?
d) Dünden beri telefonu açmadı mı?

12 – Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğrar?
“kolay, kilit, uçurum, üzüm, sinek, ilaç, kalp”

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

Mehmet Gürdal TEKİN

Ünsüz Yumuşaması Konu Testi 4. Sınıf Türkçe BENZER İÇERİKLER
Ünsüz Yumuşaması Konu Testi 4. Sınıf Türkçe YAPILAN YORUMLAR