Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı 4. Sınıf Türkçe

Ünlü Düşmesi

İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.

Örnekler
ağız→ ağzı
akıl → aklı
beyin → beyni
boyun → boynu
burun → burnu
karın → karnı
resim → resmi

Ünlüyle başlayan ek aldıklarında vurgusuz orta hecesindeki dar ünlüsü düşen kelimelerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez.

Örnekler
ağız→ ağıza
burun → buruna
koyun → koyuna (yatmak)
omuz→ omuza
devirden → devire
nesilden →nesile
oğuldan → oğula
şehirden şehire

İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez.

Örnekler
içerde değil içeride→ dışardan değil dışarıdan→ ilerde değil ileride→şurda değil şurada→burda değil burada→ orda değil orada→ yukarda değil yukarıda→aşağda değil aşağıda.

Kaynak: TDK

Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı 4. Sınıf Türkçe YAPILAN YORUMLAR