Üç Basamaklı Sayılarda Sıralama 3. Sınıf Matematik

ÜÇ BASAMAKLI SAYILARDA SIRALAMA

  • Aşağıdaki sayıları büyüktür(>) ve küçüktür (<) sembollerini kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

100, 500, 200, 400, 300           …….…….…    …….…….…    …….…….…    …….…….…

250, 450, 350, 650, 150           …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

890, 810, 840, 800, 880            …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

544, 543, 540, 542, 541            …….…….…    …….…….…    …….…….…    …….…….…

310, 360, 330, 380, 390           …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

894, 637, 281, 556, 407           …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

713, 886, 112, 250, 613            …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

345, 678, 908, 893, 722            …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

123, 456, 789, 101, 112           …….…….…    …….…….…    …….…….…    …….…….…

Üç Basamaklı Sayılarda Sıralama 3. Sınıf Matematik BENZER İÇERİKLER
Üç Basamaklı Sayılarda Sıralama 3. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR