Üç Basamaklı Doğal Sayılar 3. Sınıf Matematik

Sponsorlu Bağlantılar

Ek Pekiştirme Çalışmaları

1) Aşağıda, okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.

iki yüz doksan altı :……………… dört yüz doksan dokuz :………………

yedi yüz yetmiş bir :……………… sekiz yüz on yedi :………………

2) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

84:…………………………………… 73:………………………………..

194:………………………………… 555:……………………………….

3) 296 sayısının 9 ve 6 rakamlarının basamak değerini yazınız.

9’un basamak değeri:……………………

6’nın basamak değeri:…………………….

4) Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

cats

5) 489 doğal sayısında;

4’ün basamak değeri :……..
9’un basamak değeri :…….
8’in basamak değeri :…….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir