Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Telling The Time (Zamanı Söyleme) Konu Özeti 5. Sınıf İngilizce

Telling The Time (Zamanı Söyleme)


What time is it?
 ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır.
Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.

What time is it? (Saat kaç?)
It is (a) quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What time is it? (Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten. (Saat ona çeyrek var.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is (a) quarter past five. (Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven. (Saat on bire çeyrek var.)

Tam saatleri söylerken It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.

It is one o’clock. (Saat bir.) It is three o’clock. (Saat üç.)
It is two o’clock. (Saat iki.) It is four o’clock. (Saat dört.)

Yarım saatler It is half past __________  . kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is half past one. (Saat bir buçuk.) It is half past three. (Saat üç buçuk.)
It is half past two. (Saat iki buçuk.) It is half past six. (Saat altı buçuk.)

It is (a) quarter past __________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is (a) quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past four. (Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past twelve. (Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past six. (Saat altıyı çeyrek geçiyor.)

It is (a) quarter to ___________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is (a) quarter to one. (Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter to nine. (Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter to six. (Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter to eleven. (Saat on bire çeyrek var.)

 

Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.

 

It is twenty to four. (Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one. (Bire ondört (dakika) var.)
It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
It is twenty – five past ten. (Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two. (İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine. (Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty – two past ten. (Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)
Telling The Time (Zamanı Söyleme) Konu Özeti 5. Sınıf İngilizce YAPILAN YORUMLAR