Tam Sayılı Kesirlerde Sıralama 4. Sınıf Matematik

Tam sayılı kesirleri sıralama

Kesir sayılarımıza göre şekillerimizi boyayalım. Ardından istenilen sıralamaları yapalım.

Küçükten büyüğe sıralama:……………………………………………
Büyükten küçüğe sıralama:……………………………………………

Tam Sayılı Kesirlerde Sıralama 4. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR