Etiket: 2017-2018 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

1. Hangi atasözünün anlamı diğerlerinden tümüyle farklıdır? (5) A)Birlikten kuvvet doğar. B)Bir elin nesi var, iki elin sesi var. C)Ev alma komşu al. D)El ele vermeyince taş yerinden oynamaz. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanıl¬mamıştır? (5P) A) Telefon bir iletişim aracıdır. B) Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur. C) Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır. D) […]