Etiket: 2015-2016 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

2015-2016 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

SORULAR S-1) Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen varlıklara örnek olamaz?(3 Puan) a) Melek b) Cin c) Işık d) Merhamet S-2) “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de(iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” Yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangisinin üzerinde durulmamıştır? (3 Puan) a) Kader’e iman b) Allah’a iman c) Meleklerine iman d) […]