Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri 2. Sınıf Matematik

Bazı uzunlukları ölçerken doğal uzunluk ölçülerini kullanırız. Bunlar; adım, ayak, kulaç, karış ve parmaktır.

Adım: Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafeye adım denir.

Ayak: Başparmak ile topuğumuz arasındaki mesafeye ayak denir.

Kulaç: İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye kulaç denir.

Karış: Elimizin başparmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafeye karış denir.

Parmak: El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne parmak denir.
Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne …………………….….denir.

İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye………..denir.

Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafeye…..…..denir.

Baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafeye …………………..denir.

Elimizin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafesine……………..denir.

Bulunduğunuz yerdeki eşyaları standart olmayan uzunluk ölçüsü birimleri ile ölçüp sonucu yazınız.

Kitabımızın boyu……karış……parmaktır.

Odamızın eni……….adım…….….ayaktır.

Penceremizin eni….…kulaç……..karıştır.

Masamın boyu….….karış….…parmaktır.

Kapımızın eni….….karış….…..parmaktır.

Silgimin eni………parmaktır.

Aşağıda verilen uzunlukları standart olmayan hangi ölçme araçlarıyla ölçeriz?

Masamızın boyunu ……………….. ve …………………….. ile ölçeriz.

Kitabımızın boyunu ……………… ve ……………… ile ölçeriz.

Odamızın enini ve boyunu ………… ve …………….. ile ölçeriz.

Yazı tahtasının enini boyunu ….……. ve …………….. ile ölçeriz.

Sıranın enini ve boyunu …………… ve ………………… ile ölçeriz.
Aşağıda verilen nesneleri kendiniz ve diğer aile bireyiyle ölçünüz. Sonuçları yazınız.

Ölçülen Nesneler Seçtiğiniz Birim Senin Ölçme Sonucun Aile Bireyinin Ölçme Sonucu
Türkçe kitabının eni parmak …… parmak …….. parmak
Matematik kitabının boyu      
Oturma odasının uzunluğu      
Masanın uzunluğu      
Kapının genişliği      
Buzdolabının eni                                                                                                                                

Aşağıdaki uzunlukları ölçüp yazınız.

Ölçülecek Uzunluklar Kulaç Adım Ayak Karış Parmak
Kapının eni          
Yemek masasının boyu          
Silginin boyu          
Salonun boyu          
Türkçe defterinin boyu                                                                                                                                   

Standart olmayan ölçü araçları ile evinizde ölçümler yapınız. Sonuçları boşluklara yazınız.

 

Ölçülen Nesne

Seçtiğimiz Ölçü Aracı Benim Ölçüm Sonucum Aile Bireylerinden Birinin Ölçüm Sonucu
Odamızın eni adım, ayak ……… adım

……… ayak

……… adım

……… ayak

Yatağımın boyu kulaç, karış ……… kulaç

……… karış

……… kulaç

……… karış

Halının boyu      
Buzdolabının eni      
Salonun boyu      
Koltuğun boyu      

 

Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri 2. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR