Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Sözcük Türetme Etkinlik 2. Sınıf Türkçe

SÖZCÜK  TÜRETME  ETKİNLİĞİ

                         Ortada  boş  bırakılan  yerlere  heceler  yazarak  sözcük  oluşturunuz.

 1. MESLEK  ADLARI
1 ÖĞ   MEN 6 AST   NOT
2 A   KAT 7 MA   NİST
3   DİS 8 MU   VİN
4 HEM   RE 9  
5 TEK   YEN 10 KA   CI

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.      İNSAN  ADLARI
1 E   NE 6 FA   ME
2 ZE   YE 7 HU   YE
3 ME   HAT 8 PE   HAN
4 NEC   TİN 9 HA   FE
5 HAY   TİN 10 NE   MAN

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.        AY  ADLARI
1 HA   RAN 2 A   TOS 3 A   LIK

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. MEVSİM   ADLARI
1 SON   HAR 2 İLK   HAR

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. HAYVAN  ADLARI
1 KE   BEK 10 Ö   CEK
2 YA   SA 11 PA   MUT
3 BA   NA 12 GE   CİK
4 AT   CA 13 PA   ĞAN
5 KA   CA 14   FA
6 KÖS   BEK 15 GER   DAN
7 KIR   GIÇ 16 ÇE   GE
8 SO   CAN 17   ZOR
9 PE   KAN 18 LE   PAR

 

 1. MEYVE ,  SEBZE  ADLARI
1 ŞEF   8     NAK
2 POR   KAL 9     TES
3 KES   NE 10     NA
4 KA   SI 11     CAN
5 DO   TES 12     VİZ
6 PI   SA 13     NAS
7 SA   SAK 14     NAR

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. YİYECEK  ,  İÇECEK ,  YEMEK  ADLARI
1 YU   TA 5 O   LET
2 BAK   VA 6 ME   MEN
3 LAH   CUN 7 SA   TA
4 SA   TA 8 MU   KA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.   ŞEHİR   İSİMLERİ
1 AN   RA 6 İS   BUL
2 TE   DAĞ 7 MA   SA
3 SA   YA 8 ER   RUM
4 ZON   DAK 9 ER   CAN
5 HAK   10 A   YA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.   BİTKİ  ADLARI
1 ME   ŞE 6 SAR   YA
2 PA   YA 7 KA   FİL
3 OR   DE 8 A   NAS
4 YA   MİN 9 IH   MUR
5 MA   YA 10 FES   ĞEN

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                

 1. EŞYA  İSİMLERİ
1 SAN   YE 4   LIK
2 MER   VEN 5 KO   DİN
3 TEN   RE 6   GE

                                                   Hazırlayan : Kadir  ERİŞGİN ( 990 )

 

                                                      CEVAP  ANAHTARI

                          

 1. MESLEK  ADLARI
1 ÖĞ RET MEN 6 AST RO NOT
2 A VU KAT 7 MA NİST
3 HEN DİS 8 MU A VİN
4 HEM Şİ RE 9 MÜR
5 TEK NİS YEN 10 KA PI CI

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.     İNSAN  ADLARI
1 E NE 6 FA ME
2 ZE YE 7 HU YE
3 ME LA HAT 8 PE HAN
4 NEC MET TİN 9 HA FE
5 HAY RET TİN 10 NE MAN

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.     AY  ADLARI
1 HA RAN 2 A ĞUS TOS 3 A RA LIK

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. MEVSİM   ADLARI
1 SON BA HAR 2 İLK BA HAR

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. HAYVAN  ADLARI
1 KE LE BEK 10 Ö RÜM CEK
2 YA RA SA 11 PA LA MUT
3 BA NA 12 GE LİN CİK
4 AT MA CA 13 PA PA ĞAN
5 KA RIN CA 14 RA FA
6 KÖS TE BEK 15 GER GE DAN
7 KIR LAN GIÇ 16 ÇE KİR GE
8 SO LU CAN 17 NA ZOR
9 PE KAN 18 LE O PAR

 

 1. MEYVE , SEBZE  ADLARI
1 ŞEF TA 8 IS PA NAK
2 POR TA KAL 9 PA TA TES
3 KES TA NE 10 LA HA NA
4 KA YI SI 11 PAT LI CAN
5 DO MA TES 12 KE RE VİZ
6 PI RA SA 13 A NA NAS
7 SA RIM SAK 14 EN NAR

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                7.YİYECEK  ,  İÇECEK  ,  YEMEK  ADLARI

1 YU MUR TA 5 O RA LET
2 BAK LA VA 6 ME NE MEN
3 LAH MA CUN 7 SA LA TA
4 SA LA TA 8 MU SAK KA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ŞEHİR İSİMLERİ
1 AN KA RA 6 İS TAN BUL
2 TE KİR DAĞ 7 MA SA
3 SA KAR YA 8 ER ZU RUM
4 ZON GUL DAK 9 ER ZİN CAN
5 HAK KA 10 A MAS YA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. BİTKİ  ADLARI
1 ME NEK ŞE 6 SAR DUN YA
2 PA PAT YA 7 KA RAN FİL
3 OR DE 8 A NA NAS
4 YA SE MİN 9 IH LA MUR
5 MA NOL YA 10 FES LE ĞEN

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                

 1. EŞYA İSİMLERİ
1 SAN DAL YE 4 TAP LIK
2 MER VEN 5 KO DİN
3 TEN CE RE 6 PÜR GE

            Hazırlayan : Kadir  ERİŞGİN  

Sözcük Türetme Etkinlik 2. Sınıf Türkçe YAPILAN YORUMLAR