Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016 | Tüm Dersler
Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

S-1- Haritalardaki küçültme oranına ne denir?
a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
S-2- Dünyanın bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültmeye ne denir?
a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
S-3- 1/500.000’den küçük haritalara ne denir?
a-küçük b-büyük c-plan d-orta
S-4- Ölçeği 1/20.000 ile 1/ 200.000 arası olan haritalar hangileridir?
a-küçük b-büyük c-plan d-orta
S-5- Bir haritada, küçültme oranı artıkça alanı …….
ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a-genişler – genişler b- azalır – azalır
c- azalır – genişler d- genişler – azalır
S-6- Bir haritada, küçültme oranı azaldıkça alanı …….
ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a-genişler – genişler b- azalır – azalır
c- azalır – genişler d- genişler – azalır
S-7- Hangisi ölçeği büyüyen bir haritanın özelliği değildir?
a-gösterdiği alan daralır.
b-ölçek paydası küçülür.
c- ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
d- iki merkez arasındaki uzaklık artar.
S-8- Hangisi ölçeği KÜÇÜLEN bir haritanın özelliği değildir?
a-gösterdiği alan genişler.
b-ölçek paydası büyür.
c- ayrıntıyı gösterme gücü artar.
d- iki merkez arasındaki uzaklık azalır.

S-9- Kesir ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe hangisi gerçekleşmez?
a-küçültme miktarı artar.
b-ölçek küçülür.
c- haritanın duvarda kapladığı alan büyür.
d- hata oranı artar ve ayrıntı azalır.

S-10- Paralellerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
a-iki paralel arası 111 km’dir
b- iki paralel ararsı 4 dakikadır.
c- 90’ı güneyde, 90’ı kuzeyde toplam 180 tanedir.
d- kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır.
S-11- Meridyenlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
a-iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda 111 km’dir.
b-İtalya’nın başkenti Roma başlangıç meridyenidir.
c-180’i doğuda, 180’ batıda toplam 360 tanedir.
d- meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.
S-12- Türkiye’nin matematik konumu hangisidir?
a- 26 – 45 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
b- 25 – 46 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
c- 26 – 45 Doğu M ile 36 – 42 Kuzey P
d- 26 – 45 Batı M ile 32 – 46 Kuzey P
S-13- Hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?
a-üç kıtaya ( Asya, Avrupa, Afrika) çok yakındır.
b- üç iklime sahiptir.( Akdeniz, Karadeniz, karasal )
c- Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.
d-Atlas Okyanusuna ve Hint Okyanusuna bağlantısı vardır.
S-14- I- Taban suyunun yüksek olduğu vahalar vardır.
II- Sıcaklık farkı çoktur. III- Göçebedirler.
Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral

I-Güneş açılarını büyük açı ile alır.
II- Yıl boyunca yaz yaşanır ve çok sıcaktır.
III- Yıl boyunca sürekli yağışlıdır.
S-15- Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral
S-16- Hangisi Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
a-denizellik b- dağların uzanışı ve Karasallık
c- yükselti ve rüzgarlar d- bakı durumu
S-17-Hangisi KARADENİZ ikliminin özelliği değildir?
a-dağlar denize dik uzanmıştır
b- Karadeniz kıyısının dar bir alanında görülür.
c- her mevsimi yağışlıdır
d-Bitki örtüsü ormanlardır.
S-18- Hangisi AKDENİZ ikliminin özelliği değildir?
a-yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
b- dağlar diktir, bu yüzden iklim iç kesimlerde görülür.
c-bitki örtüsü makidir.
d-Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde görülür.
S-19- Hangisi KARASAL ikliminin özelliği değildir?
a-en fazla yağış sonbaharda görülür.
b- bitki örtüsü bozkırıdır.
c-İç Anadolu, Doğu Anadolu ve bölgemizde görülür.
d-yazlar sıcak ve kurak geçer.
S-20- Tarih dönemlerinde insanların etkileyen sosyal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zamana ne denir?
a-milattan önce b- milattan sonra
c-çağ d-yüzyıl
S-21- Hangisi ilk uygarlıkların akarsu kenarlarındaki verimli akarsu topraklarında yaşamalarının sebebi değildir?
a-iklim koşullarının uygunluğu
b-su kaynaklarının çokluğu
c-ulaşımın hızlı yapılabilmesi
d-barınak yapacak malzemenin olması
S-22- Mağara duvarlarına resimlerin yapıldığı en önemli yerleşme yeri neresidir?
a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
S-23-Dünyada yemek kültürünün başladığı yer neresidir
a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
S-24- Hangisi ilkçağlarda yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
a-su kaynakları b- ulaşım
c-korunma d-ev için malzeme bolluğu
S-25- Hangisi günümüzde yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
a-su kaynakları b- ulaşım
c-tarım d-sağlık

S-26- Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir?
a-hititler b-sümerler
c-babiller d- asurlar
I-İlk yazıyı ve tekerliği bulmuşlarıdır.
II-Lagaş kralı Uruganika ilk kanunları hazırlamıştır.
III- Zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır.
S-27- Yukarıdaki özellikler hangi medeniyete aittir?
a-lidyalılar b-sümerler
c-babiller d- asurlar
S-28- Hangisinin Babil kralı Hammurabi’nin kanunlarıyla ilgisi yoktur?
a-282 maddeden oluşmuştur.
b-fidye esasına dayanır.
c- göze göz, kana kan, dişe diş esastır.
d-herkes görsün diye şehir merkezine dikilmiştir.
S-29-Asurların pazar yeri olarak kullandığı yerlerin adı neydi?
a-kanun b-karum c-karain d-anal
S-30-Yazıyı Hititlere öğretip, Anadolu’nun Tarih çağlarına geçmesini sağlayanlar kimlerdir?
a-lidyalılar b-sümerler
c-babiller d- Asurlar
S-31- Tarihteki ilk kütüphane hangisidir?
a-pankuş b- Asurbapinal
c-midas d- Karum
I-Başkenti Ninova’dır.
II-tarihte bilinen ilk kütüphaneyi yapmışlardır.
III-Hititlerle Kaniş denilen yerlerde ticaret yapmışlar
S-32- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-lidyalılar b-sümerler
c-babiller d- Asurlar
S-33- Devirlerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
a-yontma taş devri – maden devri –cilalı taş devri
b- cilalı taş devri – maden devri – yontma taş devri
c- maden devri – yontma taş devri – cilalı taş devri
d-yontma taş devri – cilalı taş devri – maden devri

S-34- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
a-Hititler b-Frigler c-İyonlar d-Asurlar
S-35- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
S-36- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
a-Babiller b-Frigler c-Lidyalılar d-Urartular
I-Başkenti Hattuşaş’tır.
II-Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna’dır.
III-Mısırlılarda Kadeş antlaşması yapmışlardır?
S-37- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
I-Krallarına Midas denir.
III- Bereket kraliçesi Kibele’dir.
IV-Saban kırmak ve Öküz kesmenin cezası idamdı.
S-38- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Frigler
I-Pankuş meclisi vardır.
II- Tanrılara hesap vermek için ANAL yıllıkları tutmuşlar
III- Suriye egemenliği için Mısırlılarla savaşmışlardır.
S-39- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
I-Göbekli hamam tasını icat etmişlerdir.
II- Krallarını TÜMÜLÜS mezarlarına gömmüşlerdir.
III- Kimmerler son vermişlerdir.
S-40- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Frigler b-Lidyalılar c-Asurlar d-Sümerler
S-41- Hangisi Lidyalılarla ilgili değildir?
a-başkenti sard’tır. ( Salihli )
b-ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
c- parayı icat etmişlerdir.
d-kral yolunu yapmışlardır.
S-42-Lidyalılar neden kısa zamanda yıkılmışlardır?
a-orduları paralı askerler oluştuğu için
b-orduları çok kalabalık olduğu için
c- parayı icat edince, savaşmayı unuttukları için
d-kralın çocukları birbirine girdikleri için
S-43- “ Milet “ okulunu kimler açmış?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
S-44- Hangisi İyonlarla ilgili değildir?
a-12 şehir devleti kurulmuştur.
b-ticaret kolonileri yapmışlardır.
c-Antalya ve çevresinde kurulmuşlardır.
d-özgür düşünce çok geliştiği için, tarihte, matematikte, edebiyatta ve tıpta çok iyi düşünürler yetiştirmişlerdir.
S-45- Hangisi İyonlulardaki Özgür Düşüncenin gelişmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?
a-dinsel baskının ve siyasi baskının olmaması
b-ekonomik gücün yüksek olması
c- ticaret yollarının bittiği nokta olması
d-yazıyı tüm İyonluların bilmesi
I-Başkenti Tuşpa’dır.
II- Şamran su kanalını yapmışlardır?
S-46- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Urartular c-İyonlar d-Sümerler
S-47- Urartular mezarlarını neden ev ve oda şeklinde yapmışlardır?
a-ahiret inancı olduğu için
b- eşyalarını çok sevdikleri için
c-tanrıya hediye etmek için
d-eşyalarına başkalarına vermemek için
I-Savaş tanrısı Haldi’dir. II- Van çevresinde kurulmuş
S-48- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Urartular
S-49- “İki nehir arası” diye bilinen Fırat ile Dicle arasındaki topraklara ne denir?
a-Anadolu b-Trakya
c-Mezopotamya d-Site

S-50- H.z. İsa’nın doğumu ne olarak adlandırılır?
a-başlama noktası b- sıfır ( 0 )
c- çağ d- devir

Diğer Yazılılar:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir) 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir) 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)

Bir yorum

 1. merhaba kızım 6.sınıf öğrencisi testlerinizden yararlanmak istiyorum fakat cevapları yok ona yardımcı olamıyorum cevaplarını göndS-1- Haritalardaki küçültme oranına ne denir?
  a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
  S-2- Dünyanın bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültmeye ne denir?
  a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
  S-3- 1/500.000’den küçük haritalara ne denir?
  a-küçük b-büyük c-plan d-orta
  S-4- Ölçeği 1/20.000 ile 1/ 200.000 arası olan haritalar hangileridir?
  a-küçük b-büyük c-plan d-orta
  S-5- Bir haritada, küçültme oranı artıkça alanı …….
  ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
  a-genişler – genişler b- azalır – azalır
  c- azalır – genişler d- genişler – azalır
  S-6- Bir haritada, küçültme oranı azaldıkça alanı …….
  ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
  a-genişler – genişler b- azalır – azalır
  c- azalır – genişler d- genişler – azalır
  S-7- Hangisi ölçeği büyüyen bir haritanın özelliği değildir?
  a-gösterdiği alan daralır.
  b-ölçek paydası küçülür.
  c- ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
  d- iki merkez arasındaki uzaklık artar.
  S-8- Hangisi ölçeği KÜÇÜLEN bir haritanın özelliği değildir?
  a-gösterdiği alan genişler.
  b-ölçek paydası büyür.
  c- ayrıntıyı gösterme gücü artar.
  d- iki merkez arasındaki uzaklık azalır.
  S-9- Kesir ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe hangisi gerçekleşmez?
  a-küçültme miktarı artar.
  b-ölçek küçülür.
  c- haritanın duvarda kapladığı alan büyür.
  d- hata oranı artar ve ayrıntı azalır.
  S-10- Paralellerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
  a-iki paralel arası 111 km’dir
  b- iki paralel ararsı 4 dakikadır.
  c- 90’ı güneyde, 90’ı kuzeyde toplam 180 tanedir.
  d- kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır.
  S-11- Meridyenlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
  a-iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda 111 km’dir.
  b-İtalya’nın başkenti Roma başlangıç meridyenidir.
  c-180’i doğuda, 180’ batıda toplam 360 tanedir.
  d- meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.
  S-12- Türkiye’nin matematik konumu hangisidir?
  a- 26 – 45 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
  b- 25 – 46 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
  c- 26 – 45 Doğu M ile 36 – 42 Kuzey P
  d- 26 – 45 Batı M ile 32 – 46 Kuzey P
  S-13- Hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?
  a-üç kıtaya ( Asya, Avrupa, Afrika) çok yakındır.
  b- üç iklime sahiptir.( Akdeniz, Karadeniz, karasal )
  c- Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.
  d-Atlas Okyanusuna ve Hint Okyanusuna bağlantısı vardır.
  S-14- I- Taban suyunun yüksek olduğu vahalar vardır.
  II- Sıcaklık farkı çoktur. III- Göçebedirler.
  Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
  a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral
  I-Güneş açılarını büyük açı ile alır.
  II- Yıl boyunca yaz yaşanır ve çok sıcaktır.
  III- Yıl boyunca sürekli yağışlıdır.
  S-15- Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
  a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral
  S-16- Hangisi Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
  a-denizellik b- dağların uzanışı ve Karasallık
  c- yükselti ve rüzgarlar d- bakı durumu
  S-17-Hangisi KARADENİZ ikliminin özelliği değildir?
  a-dağlar denize dik uzanmıştır
  b- Karadeniz kıyısının dar bir alanında görülür.
  c- her mevsimi yağışlıdır
  d-Bitki örtüsü ormanlardır.
  S-18- Hangisi AKDENİZ ikliminin özelliği değildir?
  a-yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
  b- dağlar diktir, bu yüzden iklim iç kesimlerde görülür.
  c-bitki örtüsü makidir.
  d-Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde görülür.
  S-19- Hangisi KARASAL ikliminin özelliği değildir?
  a-en fazla yağış sonbaharda görülür.
  b- bitki örtüsü bozkırıdır.
  c-İç Anadolu, Doğu Anadolu ve bölgemizde görülür.
  d-yazlar sıcak ve kurak geçer.
  S-20- Tarih dönemlerinde insanların etkileyen sosyal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zamana ne denir?
  a-milattan önce b- milattan sonra
  c-çağ d-yüzyıl
  S-21- Hangisi ilk uygarlıkların akarsu kenarlarındaki verimli akarsu topraklarında yaşamalarının sebebi değildir?
  a-iklim koşullarının uygunluğu
  b-su kaynaklarının çokluğu
  c-ulaşımın hızlı yapılabilmesi
  d-barınak yapacak malzemenin olması
  S-22- Mağara duvarlarına resimlerin yapıldığı en önemli yerleşme yeri neresidir?
  a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
  c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
  S-23-Dünyada yemek kültürünün başladığı yer neresidir
  a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
  c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
  S-24- Hangisi ilkçağlarda yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
  a-su kaynakları b- ulaşım
  c-korunma d-ev için malzeme bolluğu
  S-25- Hangisi günümüzde yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
  a-su kaynakları b- ulaşım
  c-tarım d-sağlık
  S-26- Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir?
  a-hititler b-sümerler
  c-babiller d- asurlar
  I-İlk yazıyı ve tekerliği bulmuşlarıdır.
  II-Lagaş kralı Uruganika ilk kanunları hazırlamıştır.
  III- Zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır.
  S-27- Yukarıdaki özellikler hangi medeniyete aittir?
  a-lidyalılar b-sümerler
  c-babiller d- asurlar
  S-28- Hangisinin Babil kralı Hammurabi’nin kanunlarıyla ilgisi yoktur?
  a-282 maddeden oluşmuştur.
  b-fidye esasına dayanır.
  c- göze göz, kana kan, dişe diş esastır.
  d-herkes görsün diye şehir merkezine dikilmiştir.
  S-29-Asurların pazar yeri olarak kullandığı yerlerin adı neydi?
  a-kanun b-karum c-karain d-anal
  S-30-Yazıyı Hititlere öğretip, Anadolu’nun Tarih çağlarına geçmesini sağlayanlar kimlerdir?
  a-lidyalılar b-sümerler
  c-babiller d- Asurlar
  S-31- Tarihteki ilk kütüphane hangisidir?
  a-pankuş b- Asurbapinal
  c-midas d- Karum
  I-Başkenti Ninova’dır.
  II-tarihte bilinen ilk kütüphaneyi yapmışlardır.
  III-Hititlerle Kaniş denilen yerlerde ticaret yapmışlar
  S-32- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-lidyalılar b-sümerler
  c-babiller d- Asurlar
  S-33- Devirlerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
  a-yontma taş devri – maden devri –cilalı taş devri
  b- cilalı taş devri – maden devri – yontma taş devri
  c- maden devri – yontma taş devri – cilalı taş devri
  d-yontma taş devri – cilalı taş devri – maden devri
  S-34- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
  a-Hititler b-Frigler c-İyonlar d-Asurlar
  S-35- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  S-36- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
  a-Babiller b-Frigler c-Lidyalılar d-Urartular
  I-Başkenti Hattuşaş’tır.
  II-Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna’dır.
  III-Mısırlılarda Kadeş antlaşması yapmışlardır?
  S-37- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  I-Krallarına Midas denir.
  III- Bereket kraliçesi Kibele’dir.
  IV-Saban kırmak ve Öküz kesmenin cezası idamdı.
  S-38- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Frigler
  I-Pankuş meclisi vardır.
  II- Tanrılara hesap vermek için ANAL yıllıkları tutmuşlar
  III- Suriye egemenliği için Mısırlılarla savaşmışlardır.
  S-39- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  I-Göbekli hamam tasını icat etmişlerdir.
  II- Krallarını TÜMÜLÜS mezarlarına gömmüşlerdir.
  III- Kimmerler son vermişlerdir.
  S-40- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Frigler b-Lidyalılar c-Asurlar d-Sümerler
  S-41- Hangisi Lidyalılarla ilgili değildir?
  a-başkenti sard’tır. ( Salihli )
  b-ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
  c- parayı icat etmişlerdir.
  d-kral yolunu yapmışlardır.
  S-42-Lidyalılar neden kısa zamanda yıkılmışlardır?
  a-orduları paralı askerler oluştuğu için
  b-orduları çok kalabalık olduğu için
  c- parayı icat edince, savaşmayı unuttukları için
  d-kralın çocukları birbirine girdikleri için
  S-43- “ Milet “ okulunu kimler açmış?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  S-44- Hangisi İyonlarla ilgili değildir?
  a-12 şehir devleti kurulmuştur.
  b-ticaret kolonileri yapmışlardır.
  c-Antalya ve çevresinde kurulmuşlardır.
  d-özgür düşünce çok geliştiği için, tarihte, matematikte, edebiyatta ve tıpta çok iyi düşünürler yetiştirmişlerdir.
  S-45- Hangisi İyonlulardaki Özgür Düşüncenin gelişmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?
  a-dinsel baskının ve siyasi baskının olmaması
  b-ekonomik gücün yüksek olması
  c- ticaret yollarının bittiği nokta olması
  d-yazıyı tüm İyonluların bilmesi
  I-Başkenti Tuşpa’dır.
  II- Şamran su kanalını yapmışlardır?
  S-46- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Urartular c-İyonlar d-Sümerler
  S-47- Urartular mezarlarını neden ev ve oda şeklinde yapmışlardır?
  a-ahiret inancı olduğu için
  b- eşyalarını çok sevdikleri için
  c-tanrıya hediye etmek için
  d-eşyalarına başkalarına vermemek için
  I-Savaş tanrısı Haldi’dir. II- Van çevresinde kurulmuş
  S-48- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Urartular
  S-49- “İki nehir arası” diye bilinen Fırat ile Dicle arasındaki topraklara ne denir?
  a-Anadolu b-Trakya
  c-Mezopotamya d-Site
  S-50- H.z. İsa’nın doğumu ne olarak adlandırılır?
  a-başlama noktası b- sıfır ( 0 )
  c- çağ d- devirerebilirmisiniz çok sevinirim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*