Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Saf Madde Ve Karışım Madde 4. Sınıf Fen Bilimleri

4.SINIF FEN BİLİMLERİ SAF MADDE ve KARIŞIM DEĞERLENDİRME

1 – Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

a) Tuzlu su c) Yağmur suyu b) Deniz suyu d) Limonata

2 – Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?

a) Pasta c) Oksijen b) Gazoz d) Hava

“Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılıp dağılması olayına …………………………, bunun sonucunda oluşan karışımlara …………………………denir.” Tuzlu su karışımında su ……………………, tuz ise ……………………dir.”

3 – Yukarıdaki paragrafta noktalı yerlere sırasıyla hangi kavramlar yazılmalıdır?

a) çözelti – çözücü – çözünen – çözünme
a) çözünme – çözelti – çözücü – çözünen
a) çözücü – çözünme – çözelti – çözünen
a) çözünen – çözelti – çözünme – çözücü

1. Yapısında aynı madde bulunur

2. Birden fazla saf maddenin birleşmesiyle oluşur.

3. Ayrıştırılamaz.

4. Bazıları tamamen çözünerek görünmez hale gelir.

5. Kendinden başka madde katılmamıştır.

4 – Yukarıdakilerden kaç tanesi karışımların özelliğidir?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

5 – Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Karışımlar bir takım yöntemlerle birbirinden ayrılabilirler.

b) Karışımlar saf halde değildirler.

c) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybederler.

d) Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilirler.

6 – Aşağıdaki karışımlardan hangisi, kendisini oluşturan maddeler bakımından diğerlerinden farklıdır?

a) ayran b) tuzlu su c) şerbet d)hava

7 – Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı + sıvı karışımlarına örnek olarak verilemez?

a.tuzlu su b.şerbet c.ayran d.karışık çerez

8 – Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Erime; katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesidir.
b. Karşımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
c. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
d. Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine donma denir.

I. Bir sürahi suyla bir çaydanlık suyu aynı kovada karıştırma
II. Bir bardak süt ile bir bardak suyu aynı kaseye boşaltma
III. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapma
IV. İçinde tuz bulunan tuzluğa yeni alınan tuzu da boşaltma

9 – Yukarıda sayılanların hangisi ya da hangilerinin sonucunda karışım oluşur?

a) Yalnız I b) II ve III c) I, II ve IV d) II, III ve IV

10 – “Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır.” Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Şekerin çayın içinde çözündüğü
b) Şekerin kendi özelliğini kaybettiği
c) Şekerin özelliğini kaybetmediği
d) Şekerli çayın bir karışım olduğu

11 – Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir?

a) Şekerli su
b) Tuzlu su
c) Çakıl – kum
d) Hava

12 – Aşağıdaki maddeleri sınıflandırın. (25 p)

MADDE SAF MADDE   KARIŞIM
Kek    
Hamur    
Baklava    
Altın    
Ayran    
Bakır    
Cacık    
Çelik    
Çorba    
Demir    
Deniz suyu    
Ekmek    
Gazoz    
Hamur    
Hava    
Kan    
Kolonya    
Limonata    
Oksijen    
Pekmez    
Salata    
Su    
Şampuan    
Şeker    
Toprak    

13 – İfadeleri Doğru – Yanlış olarak sınıflandırın. (15p)

(….)Tebeşir tozu ile su karışımı çözelti değildir.
(…)Yalnızca bir katıyla bir sıvı karıştırılarak çözelti elde edilir.
(….)Kolonya ile suyun karışımı çözelti değildir.
(….)Bir karışım olan gazoz aynı zamanda bir çözeltidir.
(….)Şeker – su karışımında; şeker çözünen su ie çözücüdür.
(….)Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini korur.
(….)Karışımı oluşturan maddelerden bazıları kendi özelliklerini koruyamazlar.
(….)Su ile tuz karıştırıldığında tuz kendi özelliğini kaydeder.
(….)Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
(….)Limonatanın içerisinde bulunan şeker özelliğini yitirir.
(….)Süte kahve atıp karıştırdığımızda kahve, sütün içerisinde çözünür.
(….)Bulunduğu ortamın ısınmasıyla kardan adamın su haline dönüşmesi, çözünmeye örnektir.
(….)Çözünme olayının gerçekleşebilmesi için, birbirinden farklı en az iki madde gerekir.
(….)Katı bir madde yeterince ısıtılırsa erir.
(….)Her made su içerisinde çözünür.

Mehmet Gürdal TEKİN

Saf Madde Ve Karışım Madde 4. Sınıf Fen Bilimleri BENZER İÇERİKLER
Saf Madde Ve Karışım Madde 4. Sınıf Fen Bilimleri YAPILAN YORUMLAR
  • Belma
    7 ay önce

    4.sinif saf madde ve karışım degerlendirme sorularinin cevaplari varmi acaba?