Basit Elektrik Devreleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilgisi

Günlük hayatta kullandığımız elektrikle çalışan araçlarda basit ya da karmaşık bir devre vardır. Bu elektrik devreleri kullanım amaçlarına göre farklı biçimlerde tasarlanabilir. Kurduğumuz basit elektrik devresinde ampulün verimli bir şekilde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerekir. Pilin üzerinde yazan sayısal değer ile ampulün üzerinde yazan sayısal değer (1,5 V veya 9 V gibi) aynı […]

İnsan ve Çevre Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilgisi

ÇEVRE:Canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı,birbirleriyle etkileşim içinde oldukları ortama çevre denir. İnsanlar çevreyi en çok etkileyen canlılardır. *Toplu halde yaşayan insanlar şehirler köyler kurarlar. *Ulaşım amacıyla yollar ve köprüler yaparlar. *Yaşamak için gerekli olan ürünleri fabrikalarda üretirler. *Madenleri,bitkileri,hayvanları tüketirler.(Göl ve deniz canlılarını avlarlar,ormanları keserek yakacak ve hammadde üretirler.) ÇEVREKİRLİLİĞİ: Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması […]

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilgisi

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri Ateş bulunmadan önce geceleri aydınlatma aracı olarak yıldızlardan yararlanılıyordu. Hayvan yağlarının ateşte yandığının fark edilmesiyle haznesi taş ve balçıktan yapılan yağ lambaları kullanıldı. 18. yüzyıla kadar yanıcı maddesi değişse de yağ lambaları kullanılıyordu. Cam kullanılmaya başlanınca camdan aydınlatmada da yararlanıldı. Petrol ürünlerinin yakılmasıyla gaz lambaları kullanıldı. Gaz lambaları yakın geçmişimize kadar […]

Kuvvetin Etkileri Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilgisi

KUVVETİN CİSİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KUVVET NEDİR? Varlıkları hareket ettirmek için uygulanan itme ve çekmeye kuvvetadı verilir. Günlük hayatımızda farkına varmadan birçok hareket yaparız. Odanın kapısını açmada, televizyonun düğmesini kapamada bir hareket uygularız. İtme ya da çekme şeklinde uygulanan kuvvet cismi hareket ettirir. Yerde duran bir cisme vurduğumuzda itme uygularız. Ağır bir yükü kaldırmak için çekme […]

Sultan Aldulmecid Dönemi Konu Anlatımı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin en önemli nedeni, Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmalarını önlemektir. Fermanın Başlıca Maddeleri 1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak, herkes yasalar önünde eşit olacak. 2. Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği […]

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Türkçe

Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırın.8 ‘ e dair her şey 1- Bu şehirde geçen sene büyük ve ilgi çekici bir festival düzenlenmişti. 2- Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 3- Bu anlatılanları dinlemek bizi epey üzmüştü. 4- Öğrenciler derse girmek için zilin çalmasını bekliyorlardı. 5- Önümüzdeki hafta bir edebiyat sempozyumuna ve kültür içerikli bir konferansa konuşmacı olarak […]