Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Özdeşlik Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik

İçindeki değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için doğru olan eşitliklere ……………… denir.
a) denklem     b) özdeşlik   c) cebirsel ifade    d) bilinmeyen

Hangisi özdeşlik değildir?
A)3.(x-2)=3x-6
B) 9x-5x=4x
C)a2-b2=(a+b).(a-b)
D)5x-12=27

Hangisi özdeşlik değildir ?
A) (x+y).3 = 3x+3y
B) (7x+5y).4= 28x+20y
C) 2x+3xy = x(2+3y)
D) x(3+2y+5) = 3x+2xy+5

Hangisi bir özdeşlik değildir?
3(x-2)=3x-6
7x-5=3-x
5-5x=5(1-x)
6(2x-1)=10x+2

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi içerdiği değişkene verilen bütün gerçek sayı değerleri için doğrudur?( Özdeşliktir)
A)3x-2=2-3x B) 5y-4y=y
C)a=2+3a D)b(b-2)=2b-4

Hangisi denklemdir?
a)  3x-5=-5+3x     b) x-2=7
c) 3x-4=2x+1        d) 4x(x-1)=4×2-4x

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir?
A) 4a = a+a+a+a
B) 5(x+7) = 5x+7
C) 8(m+1) = 4(2m+2)
D) 2x+3xy = x(2+3y)

Özdeşlik mi? Denklem mi?

2x – 4 = 2 ( x – 2)

2 (x + 3) = 2x + 6

x + 7 = 7 + x

2x + x = 3x

x (1 + x) = x² + x

8x + 4 = 16

3 – x = 2x

3x + 5 = -2x + 7

3 ( 2a + 1) = 6a + 3

4 – 2x = x

2x + 5 = 9

3y + 5y = 8y

3x (x + 2 ) = 3x² + 6x

x – 1 = 4

x (2x – 1) = 2x² – x

3x – 2 = 3 (x – 2)

a (3a + 2) = 3a² + 2a

(m + 3) + (m + 1) = 2m + 4

 

Özdeşlik Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR