Özdeşlik Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik

Sponsorlu Bağlantılar

İçindeki değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için doğru olan eşitliklere ……………… denir.
a) denklem     b) özdeşlik   c) cebirsel ifade    d) bilinmeyen

Hangisi özdeşlik değildir?
A)3.(x-2)=3x-6
B) 9x-5x=4x
C)a2-b2=(a+b).(a-b)
D)5x-12=27

Hangisi özdeşlik değildir ?
A) (x+y).3 = 3x+3y
B) (7x+5y).4= 28x+20y
C) 2x+3xy = x(2+3y)
D) x(3+2y+5) = 3x+2xy+5

Hangisi bir özdeşlik değildir?
3(x-2)=3x-6
7x-5=3-x
5-5x=5(1-x)
6(2x-1)=10x+2

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi içerdiği değişkene verilen bütün gerçek sayı değerleri için doğrudur?( Özdeşliktir)
A)3x-2=2-3x B) 5y-4y=y
C)a=2+3a D)b(b-2)=2b-4

Hangisi denklemdir?
a)  3x-5=-5+3x     b) x-2=7
c) 3x-4=2x+1        d) 4x(x-1)=4×2-4x

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir?
A) 4a = a+a+a+a
B) 5(x+7) = 5x+7
C) 8(m+1) = 4(2m+2)
D) 2x+3xy = x(2+3y)

Özdeşlik mi? Denklem mi?

2x – 4 = 2 ( x – 2)

2 (x + 3) = 2x + 6

x + 7 = 7 + x

2x + x = 3x

x (1 + x) = x² + x

8x + 4 = 16

3 – x = 2x

3x + 5 = -2x + 7

3 ( 2a + 1) = 6a + 3

4 – 2x = x

2x + 5 = 9

3y + 5y = 8y

3x (x + 2 ) = 3x² + 6x

x – 1 = 4

x (2x – 1) = 2x² – x

3x – 2 = 3 (x – 2)

a (3a + 2) = 3a² + 2a

(m + 3) + (m + 1) = 2m + 4

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir