Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Ondalık Kesir Problemleri 4. Sınıf Matematik

1. K sayısı 36’nın 1/9 ‘i ve L sayısı 24’ün 3/8’ü kadardır. Buna göreK ve Lsayılarının toplamı kaçtır?
A. 4 B. 9
C. 13 D. 18
2) A sayısının 1/4 i 25 ve B sayısının 3/5’ü 15’tir. Buna göre A – B kaç olur ?
A. 25 B. 50
C. 75 D. 85

3) “ üç tam binde üç” kesrinin yazılışı hangisidir?
A. 3,3 B. 3,03
C. 3,003 D. 3,33

4) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
A. 19,3 > 16,4 > 15,9 B. 14,3 > 12,5 > 17,3
C. 20,1 > 19,4 > 15,0 D. 12,5 > 7,3 > 0,5

5) Bir manav 2/7’si 6 kg olan şeftalilerin 11 kg’ını satmıştır. Geriye kaç kg şeftali kalmıştır?
A. 5 B. 10
C. 14 D. 12
6) Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi 6,786 sayısından küçüktür?
A) 6,876 B) 6,869
c) 6,796 C)6,769

7) Elif 72 lirasının 46 ‘sını harcamıştır. Geriye kaç lirası kalır?
A) 28 B) 36
C) 24 D) 42

8)Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi 25 kesrine denktir? A) 45 B) 615 C) 38 D) 59

9) kesrinin ondalık kesirle yazılışı hangisidir?
a) 0,03 b) 0,3 c) 0,10 d) 0,01

10) 0,668 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir?
A) sıfır tam binde altı yüz altmış sekiz B) sıfır tam yüzde altı yüz altmış sekiz
C) sıfır tam onda altı yüz altmış sekiz
D) sıfır tam binde altmış sekiz 11) Hangisi iki tam yüzde otuz altı ondalık kesrinin yazılışıdır?
A) 2,036 B) 2,360 C) 2,0036 D) 2,36

12) 376,105 ondalık kesri için hangisi doğrudur?
A) Birler basamağı 7 dir.
B) Onda birler basamağı 1 dir
C) Yüzde birler basamağı 5 tir.
D) Yüzler basamağı 7 dir.

13) Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?
A) 5,468 B) 5,472 C) 5,429 D) 5,438

14)Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?
A) 7,9 B) 9,200 C) 6,276 D) 9,30

15. ) 7,9 9,200 6,276 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
A) 9,30>9,200>7,9>6,276
B) 9,30>9,200>6,276>7,9
C) 6,276>9,200>9,30>7,9
D)9,200>9,30>7,9>6,276

16) = eşitliğinde A’nın sayı değeri kaçtır?
A) 75 B) 100 C)3 D)12

17) 120 sayfalık kitabın ’ünü sonra ’ini okudum. Kitabın, okunacak kaç sayfası kalmıştır?

A) 12 B) 48
C) 52 D) 72

18) Cebimdeki paranın ’inin 7 katı 42 liradır. Paramın yarısını harcarsam kaç liram kalır?
A) 20 B) 15
C) 25 D) 30
19) İki şehir arasındaki yolun ‘ü 180 km’dir. Bu yolun ’i kaç km’dir?
A) 480 B) 470 C) 450 D) 400

Ondalık Kesir Problemleri 4. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR
  • Ahmet
    1 sene önce

    ) Bir manav 2/7’si 6 kg olan şeftalilerin 11 kg’ını satmıştır. Geriye kaç kg şeftali kalmıştır?
    A. 5 B. 10
    C. 14 D. 12 bu sorunun cevabini yazarmisiniz