Okulda Ve Evde Dayanışma 2. Sınıf Hayat Bilgisi

OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA TEST

1)Okulda işlerin düzenli olması için ne yapılmalıdır?
A)Öğrenciler kendi işlerini kendileri yapmalıdır.
B)Öğrenciler arasında iş bölümü yapılmalıdır.
C)Herkes istediği işi yapmalıdır.

2)Sınıf başkanını kim seçer?
A)Öğretmen B) Öğrenciler C) Müdür

3)Aşağıdakilerden hangisi sınıf başkanının görevlerinden değildir?
A)Öğretmenine yardımcı olur.
B)Sınıfın düzenini sağlar.
C)Eğitsel kollara öğrenci seçer.

4)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Kulüplerin faydalarındandır?
A)Derslerimizin iyi olmasını sağlar
B)Arkadaşlarımız tarafından sevilmemizi sağlar.
C)Kendi başımıza karar vermeyi ve iş yapabilmeyi öğretir.

5)Aşağıdakilerden hangisi sınıf nöbetçisinin görevlerinden biridir?
A)Sınıf kitaplığını düzenler.
B)Yazı tahtasını temiz tutarlar.
C)Sınıf arkadaşlarının isteklerini öğretmenine iletir.

6)Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı
sorumluluklarımızdan değildir?
A)Bizi eleştirmelerine izi vermemeliyiz.
B)Düşüncelerimizi çekinmeden söylemeliyiz.
C)Kendimize güven duymalıyız.

7)Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza
karşı sorumluluklarımızdandır?
A)Arkadaşlarımıza karşı kırıcı olmamalıyız.
B)Oyun oynarken arkadaşlarımıza zarar vermeliyiz.
C)Hata yaptıklarında öğretmenine şikâyet etmeliyiz

8) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerimize
karşı sorumluluklarımızdandır?
A)Sınıf içinde koşup oynamalıyız.
B)Çalışkan ve terbiyeli olmalıyız.
C)Ödevimizi yapmadığımızı saklamalıyız.

9)Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarıyla ilgili
sorumluluklarımızdan biri değildir ?
A)Okula zamanında gelmeliyiz.
B)Sınıfımıza sırayla ve düzenli girmeliyiz.
C)Sabahları okula gelmeden kahvaltı yapmalıyız.

10)Aşağıdakilerden hangisi en küçük topluluktur?
A)Aile B)Çocuklar B)Halk

11)Aile kimlerden oluşur?
A)Anne-baba B)Anne-baba-çocuk C)Anne-baba-çocuk-dede

12)Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdandır?
A)Kazak B)Top C)Bisiklet

13)Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizdendir?
A)Ayakkabı B)Çorap C)Bilgisayar

14)Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetimi ile kazandığımız
hak ve hürriyetlerden biridir?
A)Alış-veriş yapma B)Konuşma C)Öğrenim yapma

Okulda Ve Evde Dayanışma 2. Sınıf Hayat Bilgisi BENZER İÇERİKLER
Okulda Ve Evde Dayanışma 2. Sınıf Hayat Bilgisi YAPILAN YORUMLAR