Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Nesne Grafiği Problemleri 2. Sınıf Matematik

nesne_grafigi

Soruları yukarıdaki grafiğimize göre cevaplayınız.

1- Çiftlikte kaç tane tavuk var?
Çözüm:

2- Çiftlikte kaç tane inek var?
Çözüm:

3- Çiftlikte kaç tane koyun var?
Çözüm:

4- Çiftlikte kaç tane hindi var?
Çözüm:

5- Çiftlikte kaç tane keçi var?
Çözüm:

6- Çiftlikte kaç tane kedi var?
Çözüm:

7- Çiftlikte kaç tane ördek var?
Çözüm:

8- Çiftlikte bulunan keçi ve koyunları toplamı kaçtır?
Çözüm:

8- Çiftlikte bulunan ördek ve tavukların toplamı kaçtır?
Çözüm:

9- Çiftlikte bulunan tavuklar, hindilerden ne kadar fazladır?
Çözüm:

10- Çiftlikte kaç tane iki ayaklı hayvan vardır?
Çözüm:

11- Çiftlikte en çok olan hayvan ile en az olan hayvan arasındaki fark kaçtır?
Çözüm:

12- Hindilerin yarısı kaç hindi eder?
Çözüm:

13- Her bir ineğe ikişer çan takılıyor. Acaba bütün ineklerde toplam kaç çan vardır?
Çözüm:

14- Her bir keçi günde üç litre süt veriyor. Acaba bütün keçiler bir günde toplam kaç litre süt verir?
Çözüm:

8- En az olan hayvanla en fazla olan hayvanın toplamları kaçtır?
Çözüm:

Nesne Grafiği Problemleri 2. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR