Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Milli Mücadele Dönemi Konu Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI

1-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?
a)Çanakkale Savaşı b)Trablusgarp Savaşı
c) Sakarya Savaşı c)I. İnönü Savaşı

2-Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir?
a) İstanbul – Samsun b) Erzurum – Sivas
c)Samsun – Ankara d) Ankara – İstanbul

3-Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
a)Mondros Ateşkes Antlaşması
c) Uşi Antlaşması
b) Sevr Barış Antlaşması
d) Lozan Antlaşması
5- I. Amasya Genelgesi
II.TBMM’nin açılışı
III.Cumhuriyetin ilanı
IV. Sakarya Meydan Muharebesi
Yukarıdaki olayların kronoloji sıralaması hangisidir?
a) I – II – IV – III b) I – II – III – IV
c) I – III – II – IV d) II – I – IV – III

6-Kurtuluş Savaşı sırasında doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır?
a) İngilizlerle b) Fransızlarla
c) İtalyanlarla d) Ermenilerle

7- Milli Mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?
a)Amasya Genelgesi b)TBMM’nin açılması
c)Sivas Kongresi
d)M. Kemal’in Samsun’ a çıkması

8-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmamıştır?
a) Sakarya Savaşı b) I. İnönü Savaşı
c) Çanakkale Savaşı d)Başkumandanlık Meydan Savaşı

9-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yaptığı antlaşmadan biri değildir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Gümrü Antlaşması
d)Ankara Antlaşması

10-Yunanlılar İzmir’i işgal ederken düşmana ilk kurşunu sıkan kimdir?
a)Sütçü İmam b) Şahin Bey
c)Hasan Tahsin d) İsmet İnönü

11-Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır?
a) İngilizlerle b) Fransızlarla
c) İtalyanlarla c)Yunanlılarla

12-Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?
a)Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara
b) Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul
c) Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara
d) Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas

13-“Doğu Cephesi’nde …………komutasında Ermenilerle savaşıldı.” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?
a)Kazım Karabekir b) İsmet İnönü
c) Fevzi Çakmak c) Mustafa Kemal

14-Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
a)Trablusgarp Savaşı b)Çanakkale Savaşı
b)Sakarya Savaşı c) Balkan Savaşı

15-“23 Nisan 1920” de ne olmuştur?
a) Cumhuriyet ilan edildi. b)Çanakkale Zaferi
c) TBMM açıldı d) Atatürk Samsun’a çıktı

Milli Mücadele Dönemi Konu Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler YAPILAN YORUMLAR
  • Banu ARSLAN
    2 sene önce

    1-b 2-c 3-c 4-