Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Anlatımı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Tarihte, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir.
Su kaynaklarının olduğu önemli yerleşme yerleridir.
Sümerler
Babiller
Asurlar.

SÜMERLER
Ben Sümerli bir savaşcıyım .Tarihte;
Tekerleği ilk biz bulduk. Eşyaları taşımada ve savaşlarda at arabası kullandık.
Ziggurat adı verilen tapınaklar aynı zamanda astronomi çalışmalarının yapıldığı birer gözlem evi olarak kullanılıyorduk.

Zigguratlar çeşitli amaçlarla kullanılırdı
Alt katlar depo ve pazar yeri
Orta katlar dini ibadet ve eğitim
Üst katlar gözlem evi
Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya ’ya yerleşmişlerdir.
Burada şehir devletleri kurmuş ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır
Çok tanrılı dine inanırlardı.
ASURLULAR
Anadolu’da Konya ile Malatya arasındaki bölgede ticaret amacıyla Pazar yerleri kurmaya başlamışlardır. Burada ticaret yapan tüccarlar,ticari yazışmalarında kil üzerine kamış kalemle yazdıkları Asur Çivi yazısını kullanmışlardır.

Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninova’da oluşturan Asurlular, Mezopotamya’daki bütün kitapları kütüphanede toplamıştır

BABİLLER
Kendilerinden önce yapılmış olan SÜMER yasalarından yararlanarak 282 maddeden oluşan yeni bir yasa oluşturmuşlardır.
Merkezden uzak olan yerlere hakimiyet sağlamak için göze göz,dişe diş olan sert bir yasa hazırlamıştır.

Kral Hammurabi önemlidir.Yaptığı yasalarla ülkede adalet ve düzeni sağlamıştır.
Verimli topraklarda arpa,buğday yetiştirip,hayvancılık yapılır.
Babil’in asma bahçeleri çok ünlüdür.
Güneş,Ay ve gezegenleri gözlemlemek için çok yüksek bir bina olan BABİK KULESİ inşa edilmiştir.
Dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve Babil’in Asma Bahçeleri içinde bulunan Babil Kulesi, Tanrı Marduk adına yapılmıştır. Sümerliler, yükseklere taparlar ve yer ile göğü bağlayan kutsal bir ağacın varlığına da inanırlardı.

Mezopotamya Uygarlıkları Konu Anlatımı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler YAPILAN YORUMLAR