Medya Okur-Yazarlığı Faaliyet Raporu

Medya Okur-Yazarlığı Faaliyet Raporu

MEDYA OKURYAZARLIĞI KULÜBÜ AYLIK ÇALIŞMA RAPORLARI

(ARALIK-OCAK)

Rapor No: 2 Rapor Tarihi: 27.12.2017

FAALİYET TARİHİ YAPILAN ÇALIŞMALAR:

20.12.2017
Yönetim kurulunun toplanması;
1. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
2. Yapılacakların karara bağlanması.
3. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi
4. İletişim ve iletişim türleri konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi
5. Televizyon program türlerini amaçları, işlevleri ve özelliklerine yönelik afişlerin hazırlanması

.

ALINAN SONUÇLAR
1. Yönetim kurulu toplandı.
2. Yapılacak faaliyetler tartışıldı.
3. Yapılacaklar karara bağlandı.
4. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirildi.
5. İletişim ve iletişim türleri konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
6. Televizyon program türlerini amaçları, işlevleri ve özelliklerine yönelik afişler hazırlandı
.

Medya Okur-Yazarlığı Faaliyet Raporu YAPILAN YORUMLAR