Maddeyi Tanıyalım Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri

1. Aşağıdaki maddelerden hangisini kokusundan anlarız?
A) Çay şekeri
B) Karabiber
C) Yemek tuzu
D) Nişasta
2. 1.Bulunduğu kabı tamamen doldurma
2.Bulunduğu kabın şeklini alma
3.Belirli bir şekle sahip alma
Yukarıdakilerden hangileri gazların ve sıvıların ortak özelliğidir?
A) Yalnız 2
B) 1,2
C) Yalnız 3
D) 1,2,3

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Su,yalnızca kaynayınca buharlaşır.
B) Sıvı maddeler ısı alınca katılaşır.
C) Bir maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları farklıdır.
D) Su buharı,ısı alınca yoğunlaşır.
4.Hangisi maddenin ölçülebilen bir özelliğidir
A) Koku
B) Tat
C) Hacim
D) Şekil
5. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) Pet şişe
B) Yün hırka
C) Altın
D) Ayakkabı

6. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) Bakır
B) Kil
C) Odun
D) Altın yüzük
7. Hangi seçenekle çakıl taşı, su ve havanın ortak özellikleri verilmiştir?
A) Belirli bir hacme sahip olma
B) Bulunduğu kabın şeklini alma
C) Bulunduğu kabı tamamen doldurma
D) Belirli bir kütleye sahip olma
8. Aşağıdakilerden hangisi bir maddeyi diğerinden ayırt etmemizi sağlar?
A) Kütle
B) Eylemsizlik(hareketsizlik)
C) Hacim
D) Öz kütle
9. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddenin özelliği değildir?
A) Akıcıdır.
B) Belirli bir kütlesi vardır.
C) Belirli bir şekli vardır.
D) Konulduğu kabın doldurduğu yere kadar hacmini alır.
10. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliği değildir?
A) Kaynama noktası
B) Öz kütle
C) Hacim
D) Erime noktası

11. Aşağıdakilerden hangisi parlak maddeye örnektir?

A) Defter B) Kitap
C) Kapı D) Elmas

12. Aşağıdakilerden hangisi sert maddeye örnektir?

A) Sandalye B) Pamuk
C) Oyuncak ayı D) Yastık

Hazırlayan: Yerlikaya

Maddeyi Tanıyalım Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri BENZER İÇERİKLER
Maddeyi Tanıyalım Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri YAPILAN YORUMLAR