Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 4. Sınıf Fen

.

.

 

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

 

       Maddeleri duyularımızla algılayabiliriz fakat duyularımız bize kesin sonucu vermez. Maddelerin özelliklerini fark etmek için ve kesin sonuç elde etmek için deneyler ve bazı ölçümler yapmalıyız.

 

Maddelerin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdir.

 

 

                                 KÜTLE

 

       Maddelerin miktarına kütle denir. Her maddenin belli bir miktarı yani kütlesi vardır.

 

Kütle birimleri kilogram ( kg ) ve gram ( g ) dır.

 

1 kg = 1000 g

2 kg = 2000 g

1,5 kg = 1500 g

3,5 kg = 3500 g

 

Kütle ölçmede, elektronik tartılar, eşit kollu terazi gibi kütle ölçme araçlarından faydalanırız.

 

KATILARIN KÜTLESİ

 

Katı maddelerin kütlesini doğrudan eşit kollu terazi yada elektronik tartılar ile ölçebiliriz. Yalnız küçük taneli olan mercimek, tuz, şeker gibi akışkan özellik gösteren katı maddeleri bir kap yada poşet yardımı ile ölçeriz.

 

Maddelerin kapladıkları yerin fazla olması o maddenin kütlesinin daha fazla olduğunu göstermez. Bir avuç büyüklüğünde köpük ile demir bir bilyeyi karşılaştırdığımızda demir bilyenin kütlesinin daha fazla olduğunu görürüz. Fakat köpük daha fazla yer kaplamaktadır.

 

SIVILARIN KÜTLESİ

 

       Sıvılar akışkan olduklarından belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu nedenle sıvıların kütlelerini ölçerken bir kaptan yararlanılır.

 

Ölçüm için öncelikle boş kap tartıda tartılır. Boş kabın kütlesine dara denir. Daha sonra kütlesi ölçülecek olan sıvı boş kaba doldurulur ve dolu kap tekrar ölçülür. Kap ve içindeki sıvının toplam kütlesine brüt kütle denir. Son olarak brüt yani toplam kütleden boş kabın kütlesi yani dara çıkartılır. Bulunan fark sıvının kütlesidir. Sıvının tek başına kütlesine net kütle denir.

 

NET KÜTLE = BRÜT KÜTLE – DARA

GAZLARIN KÜTLESİ

 

       Gazların varlığını gözümle göremesek te duyu organlarımızla varlığını algılayabiliyorduk. Gazların kütlesini şu şekilde bulabiliriz;

 

Önce şişirilmiş bir topu tartıya koyarız ve ölçümü not ederiz. Daha sonra topun içindeki havayı tamamen boşaltırız ve topu tekrar tartarız. İki tartım arasındaki fark bize topun içindeki havanın yani gazın kütlesini verir.

 

Şişirilmiş topun kütlesi: 149 g

 

İçindeki havanın tamamen boşaltıldıktan sonra topun kütlesi: 138 g

 

149 – 138 = 11 g topun içindeki gazın kütlesi

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 4. Sınıf Fen BENZER İÇERİKLER
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 4. Sınıf Fen YAPILAN YORUMLAR