Madde Nedir Konu Tekrarı 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) madde nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 2) Bir şeyin madde olması için kütle ve hacminin mi olması gerekir ?

……………………………………………………

Soru 3) Madde kaç  halde  bulunur ?

……………………………………………………………………………………………………………

Soru 4) Maddelerin 3 özelliği vardır .

1) Fiziksel  özellikler  2) Ölçülebilir özellikler  3) Ayırt edici özelliklerdir.

Fiziksel  özellikler nelerdir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 5) ölçülebilir özellikler  nelerdir ?

…………………………………………

Soru 6) maddelerin ayırt edici  özellikleri  nelerdir ?

………………………………………………………………………………………….

Soru 7) bir maddenin  rengi , kokusu , saydamlığı , pürüzlü olup /olmaması , berk)yumuşak olması, suyu çekip/çekmemesi ,mıknatıs tarafından çekilip /çekilmemesi   maddenin  fiziksel  özelliğimidir ?

………………………………………………………..

Soru 8) maddenin nesi ölçülebilir ?

………………………………………………………………..

Soru 9) Aşağıda verilen maddenin hallerinden  kütle ve hacmi  nasıl ölçeriz ?

 KÜTLEHACİM
KATIterazi 
SIVI Dereceli  silindir
GAZ  

 

Soru 10) su  sıfır derecede donarken kaç derecede erimeye  başlar ?

……………………………………………..

Soru 11) erime /donma sıcaklığı  , kaynama  sıcaklığı ve yoğunluk  ayırt edici bir özellik midir ?

………………………………………………………………………………………………

Soru 12) 1 kilo demir mi ağırdır 1 kilo pamuk mu ?

…………………………………………………………

Soru 1 ) Bütün maddeler  tanecikli yapılardan mı oluşmuştur ?

…………………………………………………………………..

Soru 2 ) Bütün maddeler   titreşim  hareketi  yapar mı ?

…………………………………………………

Soru 3)maddelerin özelliklerinden boş olanları doldurunuz.

KATISIVIGAZ
1)şekli vardır1)1)
2)2)akışkandır2)
3)3)3)sıkıştırılabilir.

Soru 4) sıvı maddeler dönme ve öteleme hareketi yapar mı ? ( Akışkan mıdır ?)

……………………………………………………

Soru 5) Gaz maddeler dönme ve öteleme hareketi yapar mı ? ( Akışkan mıdır ?)

……………………………………………

Soru 6) Aşağıdaki maddelerde ilgili özelliği olanlara x  işareti koyunuz.

 TİTREŞİM HAREKETİDÖNME HAREKETİÖTELEME HAREKETİ
KATI   
SIVI   
GAZ   

Soru 7) sıvı ve gaz  maddelerden  cisim yapılamaz. Neden ?

………………………………………………………………

Soru 8) Gazların  hacmi  vardır  ama ölçülemez .Neden ?

……………………………………………………………………………………

Soru 9) sıvı ve gaz maddelerden cisim yapılamamasının nedeni sıvı ve gazların akışkan olması mıdır ?

………………………………………………….

Soru 10) gazların hacmi var ama ölçülememesinin nedeni , gazların sıkıştırılabilmesinin sonucu mudur ?

………………………………

Soru 11)  Erime  nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 12)  Buharlaşma   nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 13)  Yoğuşma ( yoğunlaşma )   nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Madde Nedir Konu Tekrarı 6. Sınıf Fen Bilimleri BENZER İÇERİKLER
Madde Nedir Konu Tekrarı 6. Sınıf Fen Bilimleri YAPILAN YORUMLAR