Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Lise 1 2. Dönem 2. Biyoloji Yazılısı 2013-2014

Örnek Sorular:

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 1 Puan)
1. ( )Algler tek hücreli oldukları için fotosentez yapamazlar
2. ( )İnsanda sıtma hastalığına neden olan Plazmodyum canlısıdır
3. ( )Sınıflandırmada sadece tür ismi 2 kelimeden oluşur.
4. ( )Geçici aerob bakterilere oksijen zehir etkisi yapar
5. ( ) İkili adlandırma Latince yapılır ve büyük harflerle yazılır
6. ( ) Oksijenli solunum yapan bakterilerde solunum mitokondride gerçekleşir
7. ( ) Kemoototrof bakteriler kendi besinini üretebilirler
8. ( )Heterotrof olarak beslenen bütün bakteri türlerinde , hücre dışına enzim salgılanarak gerekli besinlerin alınması sağlanır.
9. ( )Bütün bakteriler klorofillidir.
10. ( )Algler, tatlı su ve denizlerde yaşayan hayvanların besin ihtiyacını karşılar.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 2 Puan)
yalancı ayak/ küf /kontraktil koful/ /endospor/ çok /saprofit,simbiyoz,parazit /ökaryot/ /tür/ homolog/ iş bölümü
1. Eudorina kolonisinde hücreler arasında …………. ………. Yoktur.
2. Kök ayaklılar beslenmek için ………………….denen yapılar oluştururlar.
3. Heterotrof bakteriler …………………….ve …………… , ………. olmak üzere 3 gruptur.
4. Tatlı sulardaki protistalarda fazla suyu atan………………………..bulunur.
5. Kökenleri aynı , görevleri farklı olan organlara ……………………….denir
6. Aşırı soğuk kurak gibi durumlarda bakterilerin bir zarla çevrilerek oluşturduğu yapıya…………….denir.
7. …………. sporları reçel,peynir,salça,ekmek,limon gibi besinlerin üzerinde yaşar.
8. Şapkalı Mantarlar ……………hücrelidir.
9. Cıvık mantarlar ………………çekirdeklidir.
10. Viola tricolor ve Viola odorata farklı ……… içinde yer alırlar.

 

Tıkla

Lise 1 2. Dönem 2. Biyoloji Yazılısı 2013-2014 BENZER İÇERİKLER
Lise 1 2. Dönem 2. Biyoloji Yazılısı 2013-2014 YAPILAN YORUMLAR