Liderlerin Özellikleri 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Lider: Çevresindeki insanları etkileyerek belli bir amacın gerçekleşmesi için insanların bir arada uyum içinde çalışmasını sağlayan kişiye lider denir.

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri iyi bir liderde bulunması gereken özelliklerdendir? İşaretleyelim.

liderlerin_ozellikleri

Atatürk’ün iyi bir lider olarak özellikleri nelerdir? Yazalım.

…………………………………………………………………………………..

Aşağıdaki cümleleri okuyalım.Doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazalım. 

1. ( ) Liderler topluma veya gruplara yön verirler.

2. ( ) Liderler grupları yönlendirirler.

3. ( ) Liderler düşüncelerini insanlara zorla kabul ettirirler.

4. ( ) Liderler bulundukları topluluğa öncülük ederler.

5. ( ) Liderler ileri görüşlüdürler.

6. ( ) İsteyen her insan lider olabilir.

Bir liderde hangi özellikler olmalıdır?

…………………………………………………………………………………

Liderlerin Özellikleri 3. Sınıf Hayat Bilgisi BENZER İÇERİKLER
Liderlerin Özellikleri 3. Sınıf Hayat Bilgisi YAPILAN YORUMLAR